Past een product binnen de verleende Wft -vergunning?

Nieuwsbericht
Datum 11 december 2012

Het Expertisecentrum Markttoegang (EM) beoordeelt onder meer of nieuwe activiteiten van verzekeraars binnen bestaande Wft-vergunningen passen. Alexander Vossen vertelt hoe deze afdeling te werk gaat en welke trends zij signaleert.

Alexander Vossen

Nieuwe initiatieven
'Zowel financiële instellingen als DNB-toezichthouders leggen zaken aan ons voor', zegt Alexander Vossen, toezichthouder specialist bij EM. Zo komen de toezichthouders van verzekeraars nieuwe initiatieven tegen waarvan ze zich afvragen of die vallen onder de Wft-vergunning van de verzekeraar.


 
Reikwijdte vergunning
De reikwijdte van de vergunning speelt bijvoorbeeld bij een verzekeraar die actief is in het verzekeren van goederen die over water vervoerd worden. Als dit bedrijf ook vervoer van goederen over de weg wil verzekeren, is een extra vergunning nodig voor dat product. 

Thuismarkt
De grote verschuivingen bij verzekeraars gaan niet ongemerkt voorbij aan de ruim twintig medewerkers van EM. Het expertisecentrum kreeg de afgelopen jaren te maken met de trend dat veel verzekeraars zich deels terugtrekken op de thuismarkt. Vossen: 'Als een verzekeraar uit een andere EU-lidstaat een dochteronderneming met vergunning in Nederland staakt, moet de vergunning van de dochteronderneming worden ingetrokken.' Ook moeten buitenlandse toezichthouders geïnformeerd worden wanneer bijvoorbeeld een Nederlandse verzekeraar niet langer actief is in hun land. Dit om het register met actieve verzekeraars actueel te kunnen houden.

Crowdfunding
EM kijkt verder dan vergunningverlening en verklaringen van geen bezwaar aan beoogde aandeelhouders. Vossen: 'Waar mogelijk treden we ook op tegen partijen die zonder vergunning - dus illegaal - als bank opereren.' Ook nieuwe ontwikkelingen, zoals crowdfunding, worden getoetst door het expertisecentrum. 'Verzekeraars die willen weten of een bepaalde activiteit binnen hun vergunning valt, kunnen dat voorleggen aan onze afdeling', zegt Vossen.
 
Meer informatie