Maak kennis met toezichthouder Petra Kleine

Nieuwsbericht
Datum 11 december 2012

'Uiteindelijk is het mijn missie om de polishouder te beschermen.' Petra Kleine is toezichthouder bij de afdeling Middelgrote en kleine verzekeraars (MKV). Ze werkt bijna tien jaar bij DNB. 'Een collega-jurist maakte me destijds enthousiast. Gedreven mensen en werk dat ertoe doet. Klopt allemaal. Juist de maatschappelijke relevantie maakt DNB interessant. Ik heb me hier nog geen dag verveeld.'

Petra Kleine

IPI-team 
De afdeling MKV waar Kleine werkt, bestaat uit twee teams. Het accounttoezicht, dat contact onderhoudt met individuele verzekeraars, en het team voor Inkomende verzoeken, Peilstokken en Interventie, het IPI-team, waarvan Kleine coördinator is. Dit team behandelt in samenwerking met het Expertisecentrum Markttoegang inkomende verzoeken van verzekeraars, zoals vergunningaanvragen en fusieverzoeken. Daarnaast is het IPI-team verantwoordelijk voor de uitvoering van zogenaamde 'peilstokonderzoeken', zoals thema-onderzoeken naar bijvoorbeeld kapitaalbeleid en risicomitigatie bij verzekeraars. 
 
Interventies
Het zeven mensen sterke IPI-team is ook betrokken bij interventies bij verzekeraars in probleemsituaties. Kleine leidt het interventieteam en stuurt de experts aan, in samenwerking met het Expertisecentrum Interventie & Handhaving. Ze heeft dan ook zelf direct contact met de verzekeraars. 'Een interventie is niet voor niets. Het is een moeilijk moment voor een verzekeraar. In zo’n situatie moet ik heel duidelijk communiceren. Ik moet scherp de verwachtingen van DNB kunnen overbrengen. Dan bereiken we de gewenste veranderingen. Dat werk ligt me goed.' 
 
Reputatie
Kleine is ook lid van de projectgroep Beleggingsverzekeringen. 'Een maatschappelijk belangrijk dossier. Wij monitoren hoe verzekeraars omgaan met de risico’s van schadeclaims en de aangetaste reputatie van verzekeraars. Het is in het belang van de polishouders én de sector dat dit dossier goed wordt opgelost.' 
 
Verbond
In dit verband heeft Kleine ook geregeld contact met het Verbond van Verzekeraars en dat werkt naar tevredenheid vindt zij. 'We houden elkaar op de hoogte. Wat zijn we van plan? Wat speelt er bij de verzekeraars? Begrijpen we elkaar goed? Wij kunnen begrip en draagvlak creëren voor sectorbrede activiteiten, het Verbond kan aangeven hoe de meningen bij de verzekeraars liggen. Maar ik vind het noodzakelijk dat we als DNB altijd de belangen van de polishouder in de gaten houden.'