Solvency II: doorgaan op ingeslagen weg

Nieuwsbericht
Datum 11 december 2012

Risicogebaseerd toezicht is nodig. DNB zet komend jaar samen met verzekeraars belangrijke stappen in die richting. Ook nu er onduidelijkheid bestaat over de precieze invoeringsdatum van Solvency II.

Peter Hoekstra

Congres
Dat was de boodschap van directeur Joanne Kellermann aan de ongeveer 650 bezoekers op het Solvency II-congres afgelopen 10 december in de Amsterdamse RAI. Peter Hoekstra, coördinator van het verzekeringscluster bij de divisie Toezicht beleid, legt uit hoe DNB samen met de verzekeraars in de periode tot de invoering van Solvency II het risicogebaseerde toezicht verder gaat vormgeven.
 
Momentum
'We hebben in Nederland duidelijk vooruitgang geboekt met het toezicht op basis van Solvency II-uitgangspunten', zegt Hoekstra. 'Bijvoorbeeld door het werken met marktwaardering en risicoweging, via het in kaart brengen van risico’s in oefeningen door verzekeraars met de ORSA (Own Risk & Solvency Assessment). Het buitenland kijkt met interesse naar de wijze waarop wij het aanpakken. We willen nu het momentum vasthouden juist omdat Solvency II later wordt ingevoerd.' 
 
Impact
Door het verschil van inzicht over Solvency II tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad is invoering van de richtlijn mogelijk enkele jaren uitgesteld. Er komt eerst een nieuwe studie naar de impact van Solvency II. Hoekstra: 'Er wordt vooral gekeken naar de gevolgen van Solvency II voor de beprijzing van langetermijnproducten.' 
 
Ingeslagen weg
DNB gaat verder op de weg die is ingeslagen ter voorbereiding op Solvency II. Niet als voortijdige invoering van Solvency II, maar binnen het reguliere DNB-toezicht dat steeds meer focust op de specifieke risico’s van verzekeraars. In dat kader vraagt DNB verzekeraars ook komend jaar een ORSA uit te voeren. Verder zal een deel van de verzekeraars scenario’s doorrekenen op basis van Solvency II-begrippen. En tot slot worden verzekeraars in de gelegenheid gesteld hun interne modellen voor berekening van het risicoprofiel en kapitaalbuffers verder uit te werken.
 
Hoeksteen
Een meer risicogebaseerde aanpak is de hoeksteen van het DNB-toezicht op de financiële sector. Hoekstra: 'Uitstel van Solvency II is geen reden om stil te zitten. Samen met de sector kijken we tot de invoering van Solvency II hoe we invulling kunnen geven aan dit noodzakelijke uitgangspunt. De verwachting is bovendien dat EIOPA komende tijd richtsnoeren zal ontwikkelen om al in 2014 handen en voeten te geven aan de verbetering van het verzekeringstoezicht in lijn met Solvency II.' 
 
Meer informatie