Hogere solvabiliteitseis zorgverzekeraars

Nieuwsbericht
Datum 14 februari 2012

De kosten van de zorg nemen al jaren sterk toe. Het kabinet stimuleert daarom zorgverzekeraars om doelmatiger te werken. Onder andere door hen grotere financiële risico's te laten lopen. Aanleiding voor DNB om het kabinet te adviseren de solvabiliteitseis voor (basis)zorgverzekeraars te verhogen. Dat advies is nu overgenomen. Per 1 januari 2012 is de eis verhoogd naar 11%. Verzekeraars zullen moeten bekijken wat dit voor hen betekent.

Solvabiliteitseis

Uniek systeem
Het Nederlandse zorgstelsel is uniek. Anders dan in de ons omringende landen hebben Nederlandse basiszorgverzekeraars een zorgplicht, een acceptatieplicht en een verbod op premiedifferentiatie. Ons land kent tevens een systeem dat de risico’s beperkt, die een individuele verzekeraar loopt: het risicovereveningssysteem. Zo wordt het gelijke speelveld tussen verzekeraars gewaarborgd. Dit systeem vangt zo'n groot aantal risico's af dat basiszorgverzekeraars tot op heden hebben kunnen genieten van een flinke afslag op de minimumvereiste solvabiliteitsmarge die zij moeten aanhouden. Want in plaats van de 24% die 'gewone' schadeverzekeraars moeten aanhouden, zijn basiszorgverzekeraars verplicht circa 9% aan te houden. Tot nu toe.

Scherper inkopen
Vorig jaar heeft het kabinet aangekondigd een aantal vangnetten te schrappen. Doel: zorgverzekeraars prikkelen zorg scherper in te kopen. Per 1 januari van dit jaar is de macro-nacalculatie afgeschaft, waardoor zorgverzekeraars er niet meer op kunnen rekenen dat alle macro-kostenoverschrijdingen worden opgevangen door de overheid.

Compensatiemechanismen
Ook andere ex-post-compensatiemechanismen zullen de komende jaren verder worden afgebouwd. Zie daarvoor ook de Kamerbrief Zorg die loont. Het gevolg van deze maatregelen is dat het risicoprofiel van zorgverzekeraars geleidelijk toeneemt. Voor DNB is met name dit gegeven aanleiding geweest om het kabinet vorig jaar te adviseren de solvabiliteitseis per 1 januari 2012 te verhogen naar 11%.

Gevolgen verhoging
Aan individuele verzekeraars nu de taak om te bezien wat deze verhoging voor hen betekent. Uit de analyses die DNB heeft uitgevoerd, blijkt dat de gevolgen voor de sector als geheel mee zullen vallen. Met een gemiddelde solvabiliteit van boven de 200% is de sector goed gekapitaliseerd.

De toekomst
Ook de komende jaren zal DNB de risicodragendheid monitoren van zorgverzekeraars die de basisverzekering uitvoeren. Dit in het kader van de aanstaande introductie van Solvency II.

Meer informatie:
Kamerbrief Zorg die loont