Invloed EIOPA neemt toe

Nieuwsbericht
Datum 14 februari 2012

DNB'er Marieke van Grevenstein werkt sinds september vorig jaar bij EIOPA in Frankfurt. Het belang van deze groeiende Europese toezichthouder is groot volgens Van Grevenstein. 'Verzekeraars gaan veel merken van de richtlijnen en technische standaarden die hier worden uitgewerkt.'

EIOPA

Nationale belangen
EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) is begin vorig jaar opgericht als een van de reacties van de Europese Commissie op de kredietcrisis. Tijdens die crisis bleek de samenwerking tussen nationale toezichthouders minder soepel te lopen dan gehoopt. De informatie-uitwisseling verliep soms stroef en de reflex nationale belangen zwaar te laten wegen, bleek moeilijk te onderdrukken.

Stresstests
De nieuwe toezichthouder moet verandering in de situatie brengen. Het grote verschil is volgens Van Grevenstein dat voorganger CEIOPS geen formele bevoegdheden had. 'EIOPA wel. Hier worden bijvoorbeeld Europese richtlijnen tot in de details uitgewerkt en criteria voor stresstests vastgesteld.'

Invloed
Van Grevenstein is een van de vier DNB'ers die is gedetacheerd bij EIOPA. 'Onze inbreng wordt enorm gewaardeerd en gerespecteerd', is haar ervaring. 'Ongeveer eens in de drie maanden geef ik een presentatie bij DNB in Amsterdam. Zo houd ik contact en kan DNB ook weer commentaar geven op onze werkzaamheden bij EIOPA.'

Oplossing zoeken
EIOPA heeft een aantal formele taken. En hoewel de instantie nog maar kort bestaat, werpt de nieuwe opzet nu al vruchten af. Zo heeft EIOPA de bevoegdheid om te kunnen bemiddelen bij conflicten tussen EU-toezichthouders als het gaat over de toepassing van EU-regels. 'We hebben nog geen mediation procedure gehad', zegt Van Grevenstein. 'Maar in de praktijk stappen twee toezichthouders die wetgeving verschillend uitleggen al naar EIOPA met hun vragen. Dat werkt goed.'

Gedetailleerde informatie
In de praktijk krijgen verzekeraars op den duur te maken met door EIOPA opgestelde rapportagevoorschriften. Bijvoorbeeld bij het aanleveren van hun cijfers. Van Grevenstein: 'De informatievoorziening van de 27 lidstaten wordt geharmoniseerd. Dat maakt het onder meer makkelijker gegevens te vergelijken. En het draagt ook bij aan een level playing field binnen Europa.' Ze verwacht dat Nederlandse verzekeraars over sommige onderwerpen gedetailleerdere informatie moeten verstrekken. 'In het begin zal dat extra werk met zich meebrengen, maar als dit proces eenmaal loopt, wordt het eenvoudiger.'

Suggesties
De invoering van de Solvency II is het project dat het meeste aandacht opeist van de ruim zestig EIOPA-medewerkers. Van Grevenstein geeft aan dat bij de uitwerking van deze regels ook naar de verzekeraars wordt geluisterd. 'We organiseren regelmatig bijeenkomsten waar verzekeraars hun commentaar op regels kunnen geven. Als ze steekhoudende bezwaren hebben, houden we daar rekening mee.'

Meer informatie:
Verordening (EU) nr. 1094/2010 tot oprichting van een Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen