Aan de slag met Solvency II Basic

Nieuwsbericht
Datum 14 februari 2012

Solvency II: typisch een onderwerp voor grote verzekeraars? 'Zeker niet', zegt toezichthouder Evelien Vlastuin, die ziet dat kleinere verzekeraars een afwachtende houding innemen. 'Ook voor hen staan er behoorlijke veranderingen op stapel.'

Evelien Vlastuin

Projectgroep is al bezig
Terwijl er ruimschoots aandacht is voor de uitwerking van Solvency II, blijft het stil rond de ontwikkeling van Solvency II Basic. Solvency II Basic is het toezichtregime dat gaat gelden voor verzekeraars die 'te klein' zijn voor Solvency II. Een speciale projectgroep van DNB werkt aan dit nieuwe stelsel. Samen met het ministerie van Financiƫn.

Nu de sector nog
'Voorlopig zijn we alleen achter de schermen bezig', zegt Vlastuin, die samen met haar collega Eugenie Teuwisse namens de uitvoerende toezichthouders in de projectgroep zit. 'Daardoor lijkt het misschien alsof er niets gebeurt. Maar het tegendeel is waar. Het is tijd dat nu ook de sector in actie komt en zich voorbereidt, ook al is nog niet alles precies bekend. Anders zijn ondernemingen op 1 januari 2014 niet klaar als het regime in werking treedt.'

Tips bij de aanpak
Wat kunnen de kleinere verzekeraars al doen? Vlastuin: 'Zij kunnen aan de slag met praktisch elk element van Solvency II zoals dat nu bekend is. Bijvoorbeeld met de inrichting van de sleutelfuncties: hoe kan een kleine organisatie voldoen aan de eisen rondom interne audit, risicomanagement, compliance en actuariaat? Deze principes staan nu immers ook al in de wetgeving. Wie vragen heeft, kan natuurlijk bij zijn toezichthouder aankloppen voor advies.'

Voorbereiden kost tijd
Daarnaast is het volgens Vlastuin verstandig om te oefenen met het opstellen van de ORSA, want daar krijgen de kleinere verzekeraars zeker mee te maken. Maar ook: 'Laatst hoorde ik van een kleine verzekeraar die bij het afsluiten van een nieuw herverzekeringscontract een QIS5-berekening had gemaakt. Uitstekend! Ik hoop echt dat verzekeraars Solvency II Basic niet onderschatten. De eisen zijn stevig en het kost tijd om daar goed op voor te bereiden. Ik zou dus echt willen aanraden om actie te ondernemen.'

Meer informatie: