Voldoet u al aan de Regeling Beheerst Beloningsbeleid?

Nieuwsbericht
Datum 14 februari 2012

Tijdens en na de kredietcrisis werd de publiciteit geregeld beheerst door discussies over bonussen. Banken en verzekeraars moeten nu voldoen aan de Regeling Beheerst Beloningsbeleid. Kern van die regeling is het beheersen van de risico’s die kleven aan de manier waarop bestuurders en medewerkers worden beloond. Veel financiële instellingen hebben moeite met dit 'risicodenken' en moeten daardoor nog stappen nemen.

Beloningsbeleid

Waarom is beheerst beloningsbeleid belangrijk?
Uit de analyse van de oorzaken van de kredietcrisis bleek dat het beloningsbeleid van financiële ondernemingen - soms onvermoede - risico's met zich meebrengt. Vooral variabele beloningsregelingen kunnen prikkels bevatten om ongewenste risico's te nemen. De politieke discussies hierover mondden uit in Europese wettelijke regels die 1 januari vorig jaar zijn ingegaan. Die regels beschrijven de principes van een beheerst beloningsbeleid en de eisen waaraan zo'n beleid in de praktijk moet voldoen. DNB heeft de taak deze Regeling Beheerst Beloningsbeleid te handhaven.

Hoe doet DNB dat?
Voorjaar 2011 hebben 33 banken en verzekeraars een self assessment uitgevoerd, waarin ze onderzochten of en hoe hun beloningsbeleid voldeed aan de eisen uit de Regeling. De uitkomsten zijn door een aparte projectgroep van DNB in kaart gebracht en die projectgroep heeft ook het vervolg voor zijn rekening genomen. In januari is op een informatiebijeenkomst toegelicht hoe banken en verzekeraars aan de Regeling kunnen voldoen. DNB heeft per brief aan alle ondernemingen laten weten dat eind april het beloningsbeleid in overeenstemming moet zijn met de nieuwe voorschriften.

Wat waren de resultaten van het self assessment?
Over het algemeen luidt de conclusie dat de boodschap nog niet goed is aangekomen. De manier waarop bedrijven bestuurders en medewerkers belonen, moet als een risicofactor worden geanalyseerd. Aan de hand van die analyse moet het beloningsbeleid vorm krijgen. Slechts enkele financiële ondernemingen zijn al zo ver. Vaak is bijvoorbeeld het toezicht op het beloningsbeleid door de Raad van Commissarissen nog niet goed geregeld. Of het is onduidelijk hoe is vastgesteld op welke medewerkers de Regeling betrekking heeft. Maar we gaan ervan uit dat deze punten de komende maanden bij verzekeraars in orde worden gebracht.

Meer informatie:
Brief van DNB aan de minister van Financiën

Nieuwsberichten DNB