Opnieuw middeling rentetermijnstructuur

Nieuwsbericht
Datum 14 februari 2012

De omstandigheden op de financiƫle markten blijven uitzonderlijk. Daarom heeft DNB besloten ook voor de maand januari de rentetermijnstructuur aan te passen. Begin dit jaar maakten we al bekend de curve van eind 2011 te baseren op de gemiddelde koersen van de drie maanden daarvoor. Dit gaat nu ook gelden voor de curve van eind januari.

Rentebesluit

AAA-curve middelen
Een aantal verzekeraars gebruikt een alternatieve rentetermijnstructuur om de verplichtingen te berekenen, namelijk de AAA-curve van de Europese Centrale Bank. Als deze verzekeraars die curve willen middelen, dan moeten ze een verzoek daartoe indienen bij DNB. Het uitgangspunt is dat die verzoeken in principe worden ingewilligd.

Gecorrigeerde versie
Zoals bekend publiceert DNB maandelijks de rentecurve die verzekeraars en pensioenfondsen moeten gebruiken. Ten overvloede: het is door deze beslissing niet mogelijk de niet-gecorrigeerde rentetermijnstructuur te gebruiken. Elke verzekeraar die de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur gebruikt, zal de gecorrigeerde versie moeten toepassen. Dit met het oog op de handhaving van een level playing field. Dus niet de curve zoals die er op 31 januari uitzag, maar de gemiddelde rentetermijnstructuur van alle handelsdagen tussen 1 november 2011 en 31 januari 2012.

Meer informatie: