Maak kennis met toezichthouder Annemieke Hartendorp

Nieuwsbericht
Datum 14 februari 2012

Van adviseur ván verzekeraars naar toezichthouder óp verzekeraars. Deze stap zette Annemieke Hartendorp bijna twee jaar geleden. Ze werkte onder meer als consultant bij PwC en Towers Watson en houdt nu bij DNB toezicht op middelgrote verzekeraars. Een belangrijke drijfveer achter haar overstap: 'Toezichtswerk heeft een grote maatschappelijke relevantie.'

Hartendorp

Econometriste
In de afgelopen vijftien jaar leerde Hartendorp de verzekeringssector goed kennen. Behalve bij adviesbureaus werkte ze bij herverzekeraar Swiss Re en rondde de econometriste twee jaar geleden de opleiding actuariaat af. Het leverde veel bruikbare kennis op. 'Ik ben bijvoorbeeld goed ingevoerd in hoe verzekeraars hun embedded value bepalen. Verder heb ik bij Swiss Re gezien hoe verzekeraars van binnenuit werken en hun risico’s afdekken.'

Verdieping
De opgedane ervaring is voor Hartendorp belangrijk in het huidige toezichtswerk. 'Wanneer bijvoorbeeld de term rentestandkorting valt, weet ik waar het over gaat. Een gesprek kan dan meteen de diepte in. Wel is het houden van toezicht breder dan alleen bezig zijn met onderwerpen over actuariaat, maar dat maakt het juist boeiend. Voor verdieping van mijn kennis kan ik terecht bij collega-toezichthouders of bij onze expertisecentra. En daarnaast via opleidingen.'

Actueel
Op het moment is zij actief met een zeer actueel onderwerp: de lage rentestand. Hartendorp: 'We onderzoeken op welke manier de lage rentestand van invloed is op verzekeraars. We bekijken welke verzekeraars gevoelig zijn voor de lage rente. En uiteraard naar wat voor maatregelen nodig zijn om de risico's te beheersen.'

Gezamenlijk belang
De beslissing om bij DNB te gaan werken, is ingegeven door een sterke persoonlijke motivatie. 'Het leek me interessant om de verzekeringssector ook vanuit de toezichtkant te bekijken. Het is een branche die sterk in beweging is, onder meer door de invoering van Solvency II. Verder is voor mij belangrijk dat je als toezichthouder werkt aan het gezamenlijk belang van polishouders en aan vertrouwen.'