Benoemingscriteria aangepast

Nieuwsbericht
Datum 12 februari 2013

Het meldingsformulier voor de benoeming van bestuurders en commissarissen is per 1 januari 2013 vernieuwd. Reden: de invoering van de 'bankierseed' en de Wet bestuur en toezicht. 'Met name de Wet bestuur en toezicht heeft direct effect op de beoordeling of iemand in zijn functie kan worden benoemd', zegt Ruben Miete van het Expertisecentrum toetsingen.

Ruben Miete

Beleidsbepalend
Jaarlijks worden 1300 benoemingen in de financiële sector aan DNB voorgelegd. Voor beleidsbepalende functionarissen van financiële instellingen bestaat de plicht een benoeming te melden. Daarbij gaat het om bestuurders en commissarissen, en in toenemende mate ook om andere toezichthoudende functionarissen, merkt toezichtspecialist Miete. 'We toetsen bijvoorbeeld ook algemeen bestuursleden van onderlinge waarborgmaatschappijen die niet het dagelijks beleid bepalen.'  
 
Eed
Op 1 januari is de 'Regeling eed of belofte financiële sector' in werking getreden, de zogenoemde bankierseed. Die geldt voortaan voor alle toezichthouders en bestuurders in de gehele financiële sector. Miete: 'In het meldingsformulier Benoeming verplicht de nieuwe functionaris zich binnen drie maanden na benoeming die eed af te leggen.'  
 
Beschikbaarheid
De Wet bestuur en toezicht regelt dat commissarissen bij maximaal vijf grote bedrijven een dergelijke functie uitoefenen. Een voorzitterschap telt dubbel. Functies in het buitenland tellen niet mee. 'We krijgen hier veel vragen over', zegt Miete. 'De regels zijn niet altijd even eenvoudig. Maar beschikbaarheid is een belangrijk criterium bij de benoeming. Wie te veel functies heeft, heeft daar waarschijnlijk te weinig tijd voor. Dat kan voor ons reden zijn een benoeming af te wijzen.' 
 
Gevoelige materie
Gevoelige materie noemt Miete het benoemingsproces. 'Wij moeten de informatie krijgen ruim voordat een benoeming bekend wordt. Logisch ook, want we hebben tijd nodig om geschiktheid en betrouwbaarheid na te trekken. We voeren veel persoonlijke gesprekken. Zo’n vijftien procent van de benoemingen houden we tegen. Daarom is het zo belangrijk dat de benoeming pas bekend wordt gemaakt, nadat het beoordelingsproces rond is. Het afbreukrisico voor zowel de persoon als de onderneming is groot als een benoeming moet worden teruggedraaid.' 
 
Gebruik het nieuwe formulier
DNB neemt alleen het nieuwe benoemingsformulier in behandeling. U vindt het hieronder.
 
Meer informatie

> Terug naar de nieuwsbrief