Geen parallel run, wel Solvency II-meting

Nieuwsbericht
Datum 12 februari 2013

Bij de voorbereiding op Solvency II heeft DNB voor 2013 enkele veranderingen aangebracht. Zo komt de verplichte parallel run te vervallen. Wel vragen we grote en middelgrote verzekeraars dit jaar een Solvency II-meting aan te leveren. Wat houdt deze meting in en wat is de link met de Long Term Guarantee Assessment (LTGA)?

Geen parallel run, wel Solvency II-meting

Stappen zetten
DNB wil dit jaar samen met verzekeraars doorgaan met de voorbereiding op
Solvency II. Stappen in de richting van risicogebaseerd toezicht en goed risicobeheer bij verzekeraars blijven nodig. Als gevolg van het uitstel van de invoering van Solvency II gaat de parallel run niet door, omdat de wettelijke basis hiervoor ontbreekt. De ORSA-exercitie gaat wel gewoon door. Deze zal in de tweede helft van 2013 plaatsvinden.

Daarnaast heeft DNB in overleg met het Verbond van Verzekeraars gekeken hoe toch een Solvency II-meting voor 2012 kan worden uitgevoerd. Deze ontwikkelingen staan los van de LTGA die momenteel door EIOPA wordt uitgevoerd in opdracht van de Triloog-partijen: de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad. In Nederland neemt een beperkt aantal verzekeraars deel aan de LTGA. 
 
Solvency II-meting
Dit jaar staat voor de sector weer een stresstest van de Europese toezichthouder EIOPA gepland. Met de resultaten van deze test kijken we hoe robuust de sector is. Belangrijk punt is de gevoeligheid van langetermijnverplichtingen voor onder meer de rente. De EIOPA-stresstest gaat over de Solvency-cijfers van 2012. Een aantal grote verzekeraars zal aan deze stresstest meedoen. We vinden het als DNB echter belangrijk dat we van de hele sector een recente Solvency II-meting hebben. We vragen daarom aan de grote en middelgrote verzekeraars die niet meedoen aan de stresstest, om wel de startpositie in te vullen en aan te leveren. De startpositie omvat de Solvency II-cijfers per ultimo 2012.
 
Planning
Op dit moment wordt nog aan de scenario‚Äôs en planning van de stresstest gewerkt. We verwachten dat de EIOPA-stresstest in de tweede helft van het jaar van start gaat. Verzekeraars kunnen dus dan ook met het berekenen van de Solvency II-meting beginnen. 
 
Meer informatie
EIOPA stresstest 2011 

> Terug naar de nieuwsbrief