Waarom de rentetermijnstructuur gecorrigeerd is

Nieuwsbericht
Datum 10 januari 2012

De omstandigheden op de financiƫle markten waren de afgelopen maanden uitzonderlijk. Daarom heeft DNB besloten de rentetermijnstructuur aan te passen. De curve voor eind december zal gebaseerd zijn op de gemiddelde koersen van de drie maanden daarvoor.

OW2 Rekenrente LR

Prijsvorming
We hebben als DNB dit besluit genomen omdat er te veel onzekerheid bestaat of eind 2011 wel een juiste prijsvorming heeft plaatsgevonden op de swapmarkt. De rentetermijnstructuur van DNB is op die swapmarkt gebaseerd. Deze interbancaire markt werd eind december gekenmerkt door een gebrekkige liquiditeit, vooral in het lange eind. Nauwgezet hebben we de afgelopen maanden de ontwikkelingen in de rentetermijnstructuur gevolgd. We leiden daaruit af dat de curve van 30 december 2011 niet de juiste indicatie is op grond waarvan verzekeraars en pensioenfondsen hun verplichtingen kunnen berekenen.

Level playing field
In plaats daarvan zullen we nu de gemiddelde rentetermijnstructuur hanteren van alle handelsdagen tussen 1 oktober en 31 december 2011. Uit het streven naar een level playing field volgt dat zowel pensioenfondsen als verzekeraars dit gemiddelde moeten toepassen. Dat betekent dat in de toereikendheidstoets die u over 2011 uitvoert, de verplichtingen in veel gevallen lager zullen uitvallen.

AAA-curve
Een aantal Nederlandse verzekeraars gebruikt voor het berekenen van hun verplichtingen niet de door ons vastgestelde rentetermijnstructuur, maar de AAA-curve van de Europese Centrale Bank. Deze verzekeraars kunnen ook een driemaandsmiddeling toepassen op die curve. Voor het gebruik van deze gemiddelde koersen moeten zij wel eerst een verzoek indienen bij DNB.

Meer informatie: