Het nut van 'Insurance colleges'

Nieuwsbericht
Datum 10 januari 2012

De internationale samenwerking tussen toezichthouders wordt intensiever. Dat komt onder andere door de invoering van Solvency II, dat straks geldt voor alle Europese verzekeraars. Tijdens zogeheten 'Insurance colleges' delen toezichthouders uit verschillende landen hun ervaringen. Hierdoor heeft DNB, die hoofdtoezichthouder is van enkele grote, internationaal opererende verzekeraars, een beter overzicht van de risico’s. Wat leveren deze bijeenkomsten verder op?

Insurance aardbol

Risk assessment
Waren de contacten tussen toezichthouders voorheen bilateraal, in het najaar van 2011 reisden 25 toezichthouders uit 17 landen naar Amsterdam. Daar kwamen ze samen met een aantal toezichthouders van DNB voor een dergelijk 'Insurance college'. Deze toezichthouders hebben allemaal dezelfde internationale verzekeringsgroep in hun portefeuille. Met elkaar maakten ze onder meer een gezamenlijk risk assessment van de verzekeringstak van de besproken organisatie.

Dezelfde informatie
De verzekeraar in kwestie was een deel van de tweedaagse bijeenkomst te gast en heeft twee presentaties gegeven. De verzekeraar liet weten het van groot belang te vinden dat toezichthouders samenwerken. En drukte verder het internationale gehoor op het hart te voorkomen dat het bedrijf dezelfde informatie moet aanleveren bij verschillende toezichthouders.

Europese toezichthouders
De 'Colleges' worden georganiseerd om de samenwerking tussen met name de Europese toezichthouders, meer handen en voeten te geven. DNB-toezichthouders vinden de bijeenkomsten erg nuttig. Onder meer omdat ze na zo’n bijeenkomst nog makkelijker contact opnemen met hun collega’s bij buitenlandse toezichthouders en meer begrip hebben voor ieders specifieke aanpak.

Invoering Solvency II
De bijeenkomst, die door lead-toezichthouder DNB werd geleid, stond voor een groot deel in het teken van de invoering van Solvency II. Onder deze regels mogen verzekeraars een intern risicomodel maken. Met name grote verzekeraars maken gebruik van deze mogelijkheid. Het rekenmodel moet wel eerst zijn goedgekeurd door alle toezichthouders in de landen waar deze verzekeraar actief is.

Snel schakelen
Het contact tussen de toezichthouders bevordert snel schakelen als de nood aan de man is. Tijdens de bijeenkomsten wordt bijvoorbeeld afgesproken welke toezichthouders moeten worden ingeseind in geval van calamiteiten. Dat goede, werkbare afspraken tussen toezichthouders van groot belang zijn, is een van de lessen die uit de kredietcrisis kunnen worden getrokken. Toen bleken de contacten over complexe grensoverschrijdende dossiers tussen toezichthouders soms stroef te verlopen.

Frequentie bijeenkomsten
Volgend jaar zullen de toezichthouders van internationale verzekeraars elkaar weer ontmoeten om verder te praten over Solvency II en interne modellen. De frequentie van de bijeenkomsten - ten minste één keer per jaar - zal verder toenemen. Ook na de invoering van Solvency II. Zo kunnen toezichthouders het toezicht op een hoger niveau tillen.