Wat staat er in 2012 op de agenda voor Solvency II?

Nieuwsbericht
Datum 10 januari 2012

Druk bezocht, goed verlopen en nieuwswaardig. Dat was het symposium over de implementatie van Solvency II afgelopen december. DNB gaf inzicht in de stand van zaken. De belangrijkste elementen die aan bod kwamen? De solvabiliteitsberekeningen en rapportages, naast de ORSA en inrichting van de sleutelfuncties. Volgens Jeroen Klomp Bueters, projectleider Solvency II, wordt 2012 een jaar om te oefenen. Wat zijn aandachtspunten?

Tijdpad
Het nieuwe toezichtskader voor de verzekeringssector krijgt steeds meer vorm. DNB presenteerde op het symposium het actuele tijdpad van Solvency II. Klomp Bueters: 'In grote lijnen is het zo dat eind april 2012 de uitvoeringsmaatregelen (level 2) vastgesteld worden en dat vervolgens zo snel mogelijk de technische standaarden en richtsnoeren (level 3) bekend zullen zijn. Het jaar daarop verwachten we de implementatieplannen van de verzekeraars te ontvangen en op 1 januari 2014 wordt Solvency II van kracht.'

Solvency II

Succesvolle ORSA
De ORSA is een van de belangrijkste onderdelen van Solvency II waarmee in 2012 wordt proefgedraaid. 'In een pilot met enkele verzekeraars hebben we in kaart kunnen brengen wat de voorwaarden zijn voor een succesvolle ORSA', zegt Klomp Bueters. 'Dat zijn onder meer actieve betrokkenheid van de raad van bestuur en samenwerking tussen de verschillende disciplines binnen een bedrijf. Daarnaast speelt de tijdsfactor een grote rol. In de praktijk blijkt dat een ORSA veel tijd kost. Daarom vragen we alle verzekeraars om dit jaar al een ORSA te maken. Bij wijze van proef, zodat ze in 2013 niet helemaal op nul hoeven te beginnen.'

Onafhankelijkheid sleutelfuncties
Een tweede aandachtspunt is de inrichting van de sleutelfuncties. Uit een recente inventarisatie blijkt dat het grootste deel van de verzekeraars wat dat betreft goed op koers ligt. Maar een aantal van hen moet ontbrekende functies nog inrichten en oneigenlijke samenvoeging van functies opheffen. Daarnaast blijft de toepassing van proportionaliteit een lastig onderwerp. Uitgangspunt is en blijft dat sleutelfuncties operationeel onafhankelijk moeten zijn en de interne audit in zijn geheel onafhankelijk. Dat kan vooral voor kleinere verzekeraars een uitdaging zijn. 'Aanvullende procedures en afspraken moeten dan de onafhankelijkheid zo goed mogelijk borgen', aldus Klomp Bueters. 'Laat in ieder geval een medewerker nooit zijn eigen werk controleren en goedkeuren. Zorg voor scheiding van uitvoering en controle.'

Al met al is de projectleider te spreken over de stand van zaken. 'Het onderwerp leeft, men is alert. We zijn in Nederland met de implementatie van Solvency II op de goede weg.'

Meer informatie