Maak kennis met bedrijfsanalist Marcel Bleyenberg

Nieuwsbericht
Datum 10 januari 2012

Hij werkte vier jaar bij het College voor zorgverzekeringen (CVZ) en toen kreeg Marcel Bleyenberg (27) de mogelijkheid over te stappen naar DNB. Juni 2011 werd hij aangesteld als bedrijfsanalist op de afdeling Zorgverzekeraars. Bleyenberg komt aan het woord in aflevering 2 van de maandelijkse rubriek waarin toezichthouders zich voorstellen. 'Ik ben echt een kwantitatieve man. Cijfers zijn toch het fundament.'

Bleyenberg

Brede blik
'Het sprak me aan dat DNB een brede blik heeft op de zorgverzekeraars, het gaat om meer dan de liquiditeit en solvabiliteit van de instellingen. Bij het CVZ heb ik veel kennis opgedaan over het zorgveld, van de rolverdeling tussen de instituten tot de werking van het risicovereveningssysteem. Die kennis komt bij alle aspecten van het toezicht op zorgverzekeraars van pas.'

Teamwerk
Bleyenberg had bij het CVZ een adviserende rol op financieel-economisch terrein, vooral op het gebied van kosten van de zorg. Bij DNB ondersteunt hij de toezichthouder met analyses en onderzoek. Desgewenst vergezelt hij de toezichthouder bij diens gesprekken met de raad van bestuur, raad van commissarissen of de externe accountant van verzekeraars. 'Het is echt teamwerk.'

Inkoop zorg
Bleyenbergs reguliere werk is de analyse van de kwartaalstaten, waarmee de ontwikkelingen in de financiƫle positie van de bedrijven wordt gevolgd. Daarnaast wordt hij ingezet bij thematisch onderzoek. 'Zoals gezegd, DNB kijkt niet alleen met een financiƫle blik naar de zorgverzekeraars. Geregeld wordt aanvullend onderzoek ingezet als onderdeel van regulier toezicht. Zo zijn we nu bezig met een pilot rond de inkoop van zorg.'

Regiefunctie
Aanleiding voor die pilot is de wens van de overheid dat verzekeraars hun regiefunctie in de zorg verder uitbouwen. Met het verkennende onderzoek kijkt DNB welke aanpak verzekeraars kiezen bij het realiseren van die ambitie en welke gevolgen die aanpak heeft voor de bedrijfsvoering. Voor Bleyenberg ligt daarbij de focus op integriteit en procesbeheersing.