Verworvenheden en verwachtingen volgens Joanne Kellermann

Nieuwsbericht
Datum 10 januari 2012

'Er is meer helderheid ontstaan', zegt Joanne Kellermann terugblikkend op 2011. 'Dat is een goed uitgangspunt om voortvarend verder te gaan met de invoering van Solvency II.' Kellermann, die binnen de DNB-directie verantwoordelijk is voor de verzekeraars en pensioenfondsen, beschouwt de verworvenheden van het afgelopen jaar en blikt vooruit.

Kellermann

Verwachtingen
'Als ik kijk naar 2011, dan stond het vooral in het teken van helderheid over de wederzijdse verwachtingen. Verzekeraars weten beter wat ze van ons mogen verwachten en wij zijn duidelijk over inspanningen die we vragen van verzekeraars. Door de vele gesprekken is er meer transparantie dan voorheen. Ieder houdt natuurlijk wel zijn eigen verantwoordelijkheid. Onze rol is de verzekeringssector kritisch te volgen.'

Premies
'We vertellen de branche waar we op focussen. Een van de speerpunten het afgelopen jaar was het hanteren van een kostendekkende premie. Wij bepalen de prijzen niet, maar het kan niet zo zijn dat een verzekeraar structureel een te lage premie rekent. Dat lijkt misschien aardig voor de klant, maar op de langere termijn is de klant daar evenmin bij gebaat. Bij autoverzekeringen kwamen we premies tegen die niet vol te houden zijn. Bij levensverzekeringen hebben we eveneens kritisch gekeken naar de kostendekkendheid, ook op de langere termijn.'

Verbeteragenda
'Ook in 2012 gaan we verder met onze verbeteragenda. We gaan expliciete keuzes maken voor effectiever toezicht. Het komt erop neer dat we het toezicht slagvaardiger en begrijpelijker maken, bijvoorbeeld door onze capaciteit explicieter op de belangrijkste risico's in te zetten. We kiezen ook steeds nieuwe speerpunten. Zo zullen we dit jaar extra gaan letten op de risico’s in het volmachtkanaal. Dit kanaal is de afgelopen tijd sterk gegroeid.'

Solvency II
'De voorbereiding op Solvency II zal veel aandacht van verzekeraars opeisen. Dat betekent veel oefenen om deze eisen in de vingers te krijgen. Solvency II levert voor mij, maar ik denk zeker ook voor verzekeraars, de bouwstenen voor een beter risicobeheer en betere en risicogebaseerde kapitaaleisen. Die bouwstenen zijn bedoeld om vele stormen te kunnen doorstaan. Laten we de blik daarom gericht houden op Solvency II, ook in crisistijd.'

Meer informatie:
Thema's DNB Toezicht 2011: Strategie, gedrag en beter risicomanagement

Thema’s uit vorige nieuwsbrieven:
Winstgevendheid
Autoverzekeringen