Resultaten toezichtthema’s DNB 2012

Nieuwsbericht
Datum 15 januari 2013

Ieder jaar zijn er thema’s die specifiek gericht zijn op verzekeraars, waar wij aandacht voor vragen. Inmiddels zijn de thematische onderzoeken over 2012 grotendeels afgerond. Wat is het beeld dat hieruit naar voren komt?

Resultaten toezichtthema’s DNB 2012

Integraal onderdeel
Themagericht toezicht vormt een integraal onderdeel van onze toezichtinspanning. In 2012 liep een groot aantal thema's bij alle toezichtdivisies van DNB, waarvan er vijf voor verzekeraars relevant zijn. Sommige lopen door in 2013, zoals het onderzoek naar de risicobeheersing bij het volmachtkanaal, dat eigenlijk pas net is begonnen. Ook het onderzoek naar de waardering van opties en garanties gaat dit jaar door.
 
Winstgevendheid
Het onderzoek naar de winstgevendheid van levensverzekeraars verkeert in de afrondende fase. Duidelijk wordt dat sommige verzekeraars verlies lijden op nieuwe producten. Wij vinden dat zorgelijk omdat het de financiële positie van verzekeraars ondermijnt. Daardoor kunnen de belangen van verzekerden in het geding komen. Daarnaast vertoont de wijze waarop verzekeraars de resultaten van nieuwe bedrijfsactiviteiten waarderen, grote verschillen. Ook dit is een belangrijk punt van aandacht. Het zou wenselijk zijn als de waarderingen vergelijkbaar waren. Dat leidde eerder al tot het publiceren van 'good practices', zoals risicobeheer en het vaststellen van premies. 
 
Intragroepsverhoudingen
Binnenkort worden ook de onderzoeken afgerond naar de intragroepsverhoudingen binnen verzekeringsgroepen, evenals het thema-onderzoek naar de verschillen in prijsstelling van pensioenreserves tussen pensioenfondsen en verzekeraars. Door het onderzoek naar de intragroepsverhoudingen is een beter beeld verkregen van de solvabiliteitspositie van onderdelen binnen verzekeringsgroepen. Tevens is de bewustwording bij verzekeraars over dit onderwerp toegenomen. In enkele gevallen gaat het om substantiële intragroepsposities die teruggedrongen moeten worden.
 
Pensioenreserves
Het thema-onderzoek Prijsstelling Pensioenreserves heeft meer inzicht opgeleverd in verschillen in waarderingsgrondslagen van pensioenreserves. Voor verzekeraars en pensioenfondsen zijn verschillende regimes van toepassing. Dat verschil maakt dat ogenschijnlijk dezelfde reserves bij overdracht van een pensioenfonds naar een verzekeringsmaatschappij of vice versa tot een andere waardering kan leiden. Voor ons is dit initiële onderzoek de aanleiding voor verder onderzoek in 2013 om kennis hierover uit te diepen.
 
Resultaten
Alle verzekeraars die aan thematisch onderzoek hebben meegewerkt, worden op de hoogte gebracht van de resultaten.
 
Meer informatie

> Terug naar de nieuwsbrief