Uitbreiding capaciteit

Nieuwsbericht
Datum 15 januari 2013

DNB neemt dit jaar dertien nieuwe medewerkers aan voor het verzekeringstoezicht. Die uitbreiding is onder meer nodig om het toezicht verder te kunnen intensiveren en om meer thematisch onderzoek te kunnen doen.

Uitbreiding toezichtcapaciteit

Stijging
Het totaal aantal toezichtmedewerkers stijgt in 2013 met 54 nieuwkomers naar ruim 600. De meeste nieuwe medewerkers (36 fte’s) gaan werken bij het bankentoezicht. Met name door het aantrekken van nieuw personeel nemen de totale kosten van het toezicht toe met dertien procent.

IMF
Door de uitbreiding groeit onze capaciteit naar een niveau dat in lijn is met de grootte van de Nederlandse financiële sector. Eerder had het IMF becijferd dat het aantal werknemers bij DNB zo’n tien procent lager was dan het gemiddelde aantal medewerkers bij vergelijkbare, buitenlandse toezichthouders. Bij deze berekeningen is rekening gehouden met de grootte van de banken, verzekeraars en pensioenfondsen onder toezicht. 

Nieuwe risicomethodologie
Bij het verzekeringstoezicht spelen drie zaken die de uitbreiding noodzakelijk maken. Allereerst vergt de nieuwe risicomethodologie, de FOCUS!-aanpak, bij verzekeraars meer menskracht. Bij deze benadering letten we immers niet alleen op de solvabiliteit aan de hand van financiële ratio's. We kijken ook naar zaken als de impact van macrorisico’s op individuele verzekeraars en naar gedrag en cultuur.

Thematisch onderzoek
Ten tweede doen we regelmatig thematisch onderzoek naar onderwerpen die voor verzekeraars van belang zijn. Denk aan risicofactoren die gelden voor de hele verzekeringssector. Een voorbeeld is een onderzoek naar de winstgevendheid van levensverzekeringen. Dit soort projecten verrichten we naast het reguliere toezicht. 

Op Europees niveau
Tot slot is er de toename van het belang van toezicht op Europees niveau. Zo vraagt de Europese toezichthouder EIOPA steeds vaker informatie op bij de nationale toezichthouders. Bovendien zullen we dit jaar frequenter de buitenlandse kantoren bezoeken van de Nederlandse verzekeringsgroepen die internationaal opereren. We verwachten niet dat de invoering van Solvency II het noodzakelijk maakt het aantal fte’s op termijn verder uit te breiden.

> Terug naar de nieuwsbrief