Agenda verzekeraars: waar wij elkaar kunnen ontmoeten

Nieuwsbericht
Datum 15 januari 2013
Om nu al in uw agenda te zetten: het VSAE Actuariaatcongres waar Dagmar van Ravenswaay Claasen, hoofd Toezicht zorgverzekeraars, zal spreken, en de informatiebijeenkomst voor middelgrote en kleine verzekeraars. U leest er meer over in deze agenda.    
 
VSAE Actuariaatcongres
Wanneer?   27 februari 2013
Waar?Het Koninklijke Instituut voor de Tropen, Amsterdam
Wat?Het Actuariaatcongres heeft als thema 'De grenzen van solidariteit'. Solidariteit is het begrip dat alle vakgebieden binnen het actuariaat met elkaar verbindt. Tijdens dit congres zal onder meer hoofd Toezicht zorgverzekeraars Dagmar van Ravenswaay Claasen spreken over solidariteit in de verzekeringssector.
Voor wie?Studenten met interesse voor en professionals werkzaam in de actuariële wereld.
AanmeldenInformatie en inschrijven
Informatiebijeenkomst T1 t/m T3 verzekeraars
Wanneer?   7 maart 2013
Waar?Ermelo
Wat?DNB organiseert een informatiebijeenkomst voor middelgrote en kleine verzekeraars. Actuele onderwerpen die aan de orde komen, zijn onder andere de DNB jaarthema’s 2013 en good practices van de toereikendheidstoets. Na een plenaire sessie volgen workshops. De middag eindigt met een borrel.
Voor wie?Directieleden en bestuurders van middelgrote en kleine verzekeraars (toezichtklasse T1 t/m T3), maar ook voor medewerkers die met enige regelmaat te maken hebben met het toezicht van DNB.
Informatie?Kan tot uiterlijk 1 week vóór de bijeenkomst via evenementen@dnb.nl, onder vermelding van uw naam en onderneming.

 > Terug naar de nieuwsbrief