Vooruitblik divisiedirecteur Thijs van Woerden

Nieuwsbericht
Datum 15 januari 2013

'De verzekeringssector is sterk in beweging en dat zal het komende jaar ook zo blijven', zegt Thijs van Woerden, ruim drie maanden directeur van de divisie Toezicht verzekeraars. 'Denk aan het provisieverbod, de lage rente en de veranderde behoeftes van klanten. Dat vraagt veel van het aanpassend vermogen van de sector.'

Divisiedirecteur Thijs van Woerden

Risicogebaseerd toezicht
'Ik heb in de afgelopen periode veel verzekeraars gesproken. Een hoogtepunt was voor mij het DNB-verzekeringscongres op 10 december jongstleden waar zeshonderd mensen aanwezig waren. Voor 2013 is het duidelijk dat veel thema’s op de agenda blijven. Daarnaast zijn er voor DNB drie belangrijke speerpunten. Ten eerste dat verzekeraars rekening houden met risicogebaseerd toezicht. Ondanks het uitstel van Solvency II. Dit jaar zetten we weer stappen in die richting. Verzekeraars moeten een ORSA maken: een eigen beoordeling van de risico’s en de solvabiliteit.'

Kwaliteit van de rapportages
'Het tweede punt waar verzekeraars dit jaar extra aandacht aan moeten besteden, is de kwaliteit van de rapportages. We hebben vorig jaar onderzocht wat de knelpunten zijn. We zullen met name toezien op de aannames die verzekeraars gebruiken bij het vaststellen van hun technische voorziening. Daarbij kijken we bijvoorbeeld kritisch naar methodes om afgegeven garanties te waarderen.'

Verdienmodellen
'Het derde speerpunt betreft het op orde krijgen van de verdienmodellen. Vorig jaar concentreerden we ons op de verdienmodellen bij levensverzekeraars. Daarnaast verdiepen we ons dit jaar in de businessmodellen bij inkomensverzekeraars, zoals arbeidsongeschiktheidsverzekeraars. In het kader van duurzame verdienmodellen zijn we alert op nieuwe risico’s die opduiken. Zo maken verzekeraars meer gebruik van volmachtbedrijven. Hoe hebben ze dan het risicobeheer georganiseerd? Dit willen we goed onder de loep nemen.'  

Vertrouwen
'In het algemeen blijft het noodzakelijk dat verzekeraars zich aanpassen aan de snel veranderende omgeving. Anderzijds moeten zij zich ervan bewust zijn dat ze het roer niet zomaar kunnen omgooien. Bijvoorbeeld omdat levensverzekeraars veel langlopende verplichtingen hebben. Ik realiseer me dat de sector veel voor zijn kiezen krijgt. Maar ik heb alle vertrouwen in de veerkracht van de sector.'

> Terug naar de nieuwsbrief