Aanpassing rentetermijnstructuur anticipeert op Solvency II

Nieuwsbericht
Datum 10 juli 2012

DNB heeft de rentetermijnstructuur met ingang van eind juni aangepast in overleg met het Verbond van Verzekeraars. Op zo’n manier dat verzekeraars minder last hebben van de onrust op de financiële markten. Verzekeraars kunnen de nieuwe rentetermijnstructuur al toepassen bij het berekenen van de halfjaarcijfers.

Volatiel
We hebben deze maatregel genomen als gevolg van de voortdurende onrust op de financiële markten en de gebrekkige liquiditeit bij rentes met een looptijd langer dan twintig jaar. Met deze aanpassing zorgen we ervoor dat de rente minder volatiel wordt. De rentetermijnstructuur heeft direct invloed op de hoogte van de verplichtingen van met name levens- en uitvaartverzekeraars die deze rente gebruiken bij het waarderen van hun verplichtingen. Een stabielere rente op een hoger eindniveau betekent dat de waarde van verplichtingen daalt en bovendien minder schommelt.

Conservatief
De rentecurve wordt aangepast door de Ultimate Forward Rate (UFR) toe te passen op looptijden langer dan twintig jaar. De toekomstige eenjaarsrente groeit uiteindelijk richting 4,2 procent. We hebben als convergentietermijn veertig jaar gekozen. Hiermee sluiten we aan op het meest conservatieve voorstel waarover in Europa nog wordt onderhandeld. Per 30 juni komt de zestigjarige rente waarmee verplichtingen contant worden gemaakt, op een niveau van 3,3% uit. De werking van de UFR wordt in een Q&A over de aangepaste rentetermijnstructuur toegelicht. Zie hier onder bij Meer informatie.

Solvency II
De overstap naar de UFR sluit aan bij de invoering van Solvency II, het Europese toezichtraamwerk dat naar verwachting in 2014 van kracht wordt. Met name levensverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars zullen door de aangepaste rentetermijnstructuur uitkomen op een hogere solvabiliteit. De impact is sterk afhankelijk van het aandeel langetermijnverplichtingen in portefeuille, zoals pensioenpolissen. Hoe meer verplichtingen met lange looptijden, hoe groter de opwaartse invloed op de solvabiliteit.

Niet meer middelen
De invoering van de UFR betekent dat het middelen van de rente over drie maanden niet meer mogelijk is. Verzekeraars hadden deze mogelijkheid sinds begin dit jaar. Deze maatregel had ook als doelstelling de volatiliteit te verminderen. Nu de UFR kan worden toegepast, is middelen niet meer nodig om het beoogde effect te bereiken.

Pensioenfondsen
Voor pensioenfondsen wijzigt de rentetermijnstructuur niet per 30 juni. Het ministerie van SZW overlegt met de pensioensector en DNB over het eventueel op een evenwichtige wijze naar voren halen van onderdelen van het nieuwe toezichtkader voor pensioenfondsen. Daarbij wordt het aangekondigde tijdspad van de minister van SZW aangehouden.

Meer informatie

> Terug naar de nieuwsbrief