Wijzigingen in betrouwbaarheidsformulier

Nieuwsbericht
Datum 10 juli 2012

Ooit te maken gehad met een benoeming die werd ingetrokken? Of gebruikgemaakt van de inkeerregeling voor zwart geld? Kandidaat-bestuurders en -commissarissen van verzekeraars zijn verplicht om dat aan te geven in de betrouwbaarheidstoets van DNB en de AFM. Het niet melden van belangrijke antecedenten beïnvloedt de betrouwbaarheidsbeoordeling negatief. Over aanpassingen in het betrouwbaarheidsformulier.

Lucky Luke

Wat is veranderd aan de betrouwbaarheidstoets?
De toets is niet gewijzigd, maar het formulier is iets veranderd. De vragen zijn hetzelfde. Nieuw is dat er meer voorbeelden in staan van antecedenten die relevant zijn voor de beoordeling van de betrouwbaarheid. DNB wil bestuurders helpen beter te begrijpen welke antecedenten ze moeten melden. Nu wordt niet altijd alles aangegeven.

Wat moet een bestuurder allemaal melden?
Alles wat kan meespelen bij de betrouwbaarheidsbeoordeling. Een lopende strafzaak kan leiden tot vrijspraak of tot een veroordeling. Zo lang dat niet duidelijk is, wil DNB weten dat er een zaak loopt, ook al is iemand al op betrouwbaarheid getoetst. En als een bestuurder gebruik heeft gemaakt van de inkeerregeling, moet hij dat melden. Net als een beoogd bestuurder of commissaris die ooit een normoverdragend gesprek heeft gehad met een toezichthouder.

En als een kandidaat twijfelt over een bepaald antecedent, omdat het niet bij de voorbeelden staat?
In geval van twijfel kunnen kandidaten altijd contact opnemen met de toezichthouder. De lijst van voorbeelden is niet uitputtend. Dat kan ook niet. Het gaat erom dat de kandidaat-bestuurder of -commissaris die het formulier invult, bij zichzelf te rade gaat. Welke gebeurtenissen uit het verleden komen in aanmerking om te melden? De verantwoordelijkheid ligt bij de bestuurder zelf.

Wat als een bestuurder relevante zaken niet meldt?
Dat weegt zwaar bij de betrouwbaarheidsbeoordeling. Maar het wil niet zeggen dat als iemand alle antecedenten meldt, het oordeel van DNB milder wordt omdat iemand zo transparant is. Een voorval uit het verleden niet melden kan ernstige consequenties hebben.

Meer informatie

> Terug naar de nieuwsbrief