Veelgestelde vragen over ORSA

Nieuwsbericht
Datum 10 juli 2012

De ORSA, het zelf inschatten van risico’s door verzekeraars, krijgt steeds meer vorm. Tijdens vijf rondetafelgesprekken met verzekeraars heeft DNB veel prangende vragen kunnen beantwoorden over dit onderdeel van Solvency II.

Rondetafelgesprekken

Essentieel
De Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) is een essentieel onderdeel van Solvency II, het Europese toezichtraamwerk dat in 2014 in werking treedt. Omdat de ORSA nieuw is voor zowel verzekeraars als toezichthouders wil DNB dat betrokken partijen er van tevoren veel ervaring mee opdoen.

Verhelderen
Tijdens de bijeenkomsten kon DNB een aantal zaken verhelderen. Deelnemers hadden van tevoren vragen opgestuurd. Belangrijke vragen gingen over het al dan niet volgen van de standaardformule, het toepassen van scenario’s en de betrokkenheid van het bestuur.

Wanneer moet de standaardformule worden gebruikt?
Dit kunnen verzekeraars vaststellen op kwalitatieve basis. Ze kijken daarbij naar de aannames en parameters van de standaardformule. Bij te verwachte materiële afwijkingen zal een verzekeraar eigen berekeningen moeten maken.

Hoe moeten verzekeraars het begrip proportionaliteit hanteren?
Bij dit begrip is het voornaamste criterium complexiteit, niet de grootte van een instelling. Een grote verzekeraar met relatief simpele producten kan volstaan met eenvoudiger berekeningen dan een kleine verzekeraar die gebruikmaakt van veel ingewikkelde financiële constructies.

Hoe moeten scenario’s worden ingezet?
Verzekeraars moeten scenario’s kiezen waarin risico’s een serieuze bedreiging vormen voor hun kapitaalpositie. Alleen dan zien verzekeraars waar eventuele zwakke punten zitten. Ze laten vervolgens aan DNB weten hoe ze denken te anticiperen op de geconstateerde kansen en bedreigingen.

Is de ORSA een zaak van het bestuur?
De ORSA is een instrument dat bestuurders van verzekeraars actief moeten gaan benutten. Het is de bedoeling dat deze methode verder komt dan de afdeling risicomanagement en ingehuurde krachten. Een bestuur dat een ingrijpende beslissing neemt over bijvoorbeeld een overname, zal van tevoren een ORSA willen laten maken.

Waar is meer te vinden over de rondetafelbijeenkomsten?
De uitgewerkte antwoorden op de vragen van de verzekeraars verschijnen medio augustus. Ze staan dan op de pagina Solvency II: Pilaar II Risicomanagement op onze website Open Boek Toezicht.

Meer informatie
Solvency II: Pilaar II Risicomanagement

> Terug naar de nieuwsbrief