Maak kennis met Cansu Sevincer

Nieuwsbericht
Datum 10 juli 2012

'Waar kun je de ontwikkeling over Solvency II beter volgen dan vanuit DNB', zegt Cansu Sevincer, die sinds begin 2011 coördinator Interne modellen is binnen het Solvency II-projectteam. De implementatie van Solvency II begint steeds dichterbij te komen en haar werk wordt daardoor steeds zichtbaarder.

Cansu Sevincer

Interne modellen
Na haar studie actuariaat was Sevincer vier jaar lang consultant voor verzekeraars. Dagelijks was ze bezig met het modelleren van producten, met Wft-rapportages en het opstellen en beoordelen van toereikendheidstoetsen. Vaak waren deze rapportages voor toezichtdoeleinden. Hierdoor groeide haar nieuwsgierigheid naar het werk als toezichthouder. Een kleine vier jaar geleden maakte zij de overstap naar DNB waar zij begon als actuarieel specialist bij de afdeling Nationale verzekeringsgroepen. Steeds meer verzekeraars ambieerden een intern model. En met het oog op de implementatiedatum van Solvency II, is zij begin 2011 aangesteld als coördinator Interne modellen.

Breed werkterrein
Binnen het project is Sevincer verantwoordelijk voor de totale review van het Interne model van de groep verzekeraars waar zij toezicht op houdt. Sevincer: 'Dit vergt veel samenwerking. Er is een volwaardig team van acht man dat zich dagelijks alleen bezighoudt met interne modellen binnen Solvency II. Maar er is ook veel samenwerking met andere toezichtspecialisten en accountteams binnen DNB en met de sector.' Sevincer spreekt het brede werkterrein van de toezichthouder aan. Zoals het feit dat het voortgangsoverleg over de implementatie zowel kwalitatief als kwantitatief van aard is. Sevincer: 'Hierdoor heb ik contact met specialisten over specifieke risico's maar bijvoorbeeld ook met auditors en ICT-specialisten.'

Reflectie
'De buitenwereld is momenteel erg dynamisch', zegt Sevincer. 'De interne modellen zijn eigenlijk een reflectie van de kwantificering van de risicoblootstelling van een verzekeraar. De ontwikkelingen in de financiële wereld zijn daarbij van belang. We zijn nu in het stadium dat we kapitaalmodellen van verzekeraars echt beginnen te begrijpen. Zichtbaar wordt nu hoe schokken worden bepaald en hoe verzekeraars risico's berekenen, die bij hun eigen portefeuille horen en daar kapitaal voor aanhouden. In 2014 wordt Solvency II geïmplementeerd. Maar interne modellen moeten doorlopend beoordeeld worden, dus zal het werk doorgaan.'

Direct en helder
Sevincer: 'Ik vind het belangrijk dat toezichthouders direct en helder zijn in zowel de interne als externe communicatie. Daar word je in dit project ook echt toe gedwongen en dit valt goed samen met de huidige focus van DNB.'

> Terug naar de nieuwsbrief