Toezicht gebaat bij kritische accountant

Nieuwsbericht
Datum 10 juli 2012

Externe accountants zijn van groot belang voor het toezicht op verzekeraars. Reden: DNB maakt gebruik van cijfers die door hen zijn gecontroleerd. Onlangs discussieerden toezichthouders met externe accountants over hun rol bij het toezicht. DNB rekent erop dat zij tijdig melding maken van problemen bij verzekeraars. Wat leverde de bijeenkomst nog meer op?

Pauwenhof

Betrouwbaarheid
Eind juni organiseerde DNB met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) voor het eerst een informele ontmoeting. Ruim twintig accountants die met name grotere verzekeraars controleren en vijftien DNB'ers die betrokken zijn bij het toezicht op verzekeraars ontmoetten elkaar op de Pauwenhof. Jos Heuvelman, divisiedirecteur Toezicht verzekeraars, hield zijn gehoor voor dat voor DNB de betrouwbaarheid van de financiƫle rapportages door verzekeraars cruciaal is om effectief toezicht te kunnen uitoefenen. De financiƫle rapportages, zowel de cijfermatige als de kwalitatieve onderdelen, vormen een bouwsteen van het toezicht van DNB.

Rol accountant
DNB hecht waarde aan een duidelijke rol voor de externe accountant bij de certificering van de rapportages. Een belangrijk discussiepunt is de invulling van het begrip 'assurance'. De externe accountants gaven aan dat het belangrijk is dat DNB op dit punt voldoende duidelijkheid geeft. Zeker met het oog op de Europese discussie over de rol van de externe accountant in het Solvency II-tijdperk.

Gezamenlijk belang
Heuvelman heeft de accountants opgeroepen DNB in een vroeg stadium te betrekken bij dreigende problemen bij verzekeraars. Hoe eerder DNB op de hoogte is, hoe meer mogelijkheden de toezichthouder heeft om geleidelijk bij te sturen. Hoewel het tijdig informeren van de toezichthouder in eerste instantie de verantwoordelijkheid van het bestuur van de verzekeraar is, ligt hier volgens DNB ook een taak voor de controlerend accountant. Die taak past in het gezamenlijke belang dat DNB en accountants nastreven: een gezonde verzekeringsbranche en een goede bescherming voor de polishouders.

Constructief
DNB en de accountants vonden de gesprekken constructief. We hebben afgesproken vervolg te geven aan deze informele bijeenkomst. Thema's voor de toekomst zijn onder meer de consequenties van de invoering van Solvency II en de nieuwe regels voor accountants.

> Terug naar de nieuwsbrief