Het risico van afgegeven garanties

Nieuwsbericht
Datum 9 juli 2013

Levensverzekeraars erkennen dat afgegeven garanties een bron van risico vormen. Patrick Hendrikx, toezichthouder specialist van de afdeling Risk & ALM (RALM), legt uit hoe verzekeraars dat risico beter kunnen inschatten en mitigeren.

Het risico van afgegeven garanties

Rendementsgaranties
'Uit een onderzoek onder de grotere verzekeraars blijkt dat het waarderen en hedgen van embedded opties en garanties voor verbetering vatbaar is', zegt Hendrikx. De embedded opties en garanties zijn bijvoorbeeld rendementsgaranties die verzekeraars geven bij vermogensopbouw­producten. Hendrikx: 'Zo'n garantie vertegenwoordigt een bepaalde waarde die van dag tot dag kan veranderen.'

Waardering op orde
DNB let bij de manier waarop verzekeraars garanties in kaart brengen op drie punten. 'Ten eerste moet de waardering op orde zijn', aldus Hendrikx. 'De waarde van de verstrekte garanties is afhankelijk van diverse factoren. De hoogte van de rente is doorgaans de belangrijkste variabele die invloed heeft op de waarde van de garanties. In mindere mate beïnvloeden ook de volatiliteit van de rente en de aandelenmarkt de waarde.'

Renteschommelingen
In de tweede plaats moeten instellingen beleid formuleren waarin is vastgelegd hoe je moet omgaan met de gevoeligheid voor renteschommelingen. Een verzekeraar moet volgens Hendrikx vaststellen welke risico’s aanvaardbaar zijn en welke moeten worden afgedekt. 'Bij veel verzekeraars ontbreekt een goed vastgelegd beleid. Vaak is het alleen op hoofdlijnen beschreven. Gevolg is dat het beleid op lagere niveaus wordt uitgewerkt en er grote afwijkingen binnen een instelling kunnen voorkomen. Zo kan de wijze waarop vergelijkbare risico's worden afgedekt enorm uiteenlopen.'

Monitoren
Tot slot is het van belang dat de risico’s die voortvloeien uit garanties, worden gemonitord. 'Pas als er goed wordt gemonitord,' waarschuwt Hendrikx, 'kan een verzekeraar tijdig bijsturen op het moment dat negatieve gevolgen voor de solvabiliteit dreigen op te treden.'

Zorgen
Het is vooral de combinatie van de drie bovengenoemde factoren die DNB zorgen baart. Hendrikx: 'Het is een taak voor de afdeling risicomanagement om dit aan te pakken en onder de aandacht te brengen van de leiding.' Verzekeraars hebben volgens Hendrikx wel geleerd van het verleden. 'Als ze nu producten met garanties verkopen, wordt in toenemende mate de waarde van die garanties gebruikt bij de bepaling van de kostprijs.' 
 
Thema-onderzoek
Momenteel loopt er ook een thema-onderzoek naar de waardering van embedded opties en garanties, dat nog iets verder gaat dan het hierboven genoemde onderzoek. Meer hierover volgt op een later moment.
 
Meer informatie
Eerdere berichtgeving Toezichtthema’s 2013

> Terug naar de nieuwsbrief