Hoe werkt de afdeling Actuariaat en Risicobeheer?

Nieuwsbericht
Datum 9 juli 2013

Sinds twee jaar versterkt de afdeling Actuariaat en Risicobeheer (ARb) het toezicht op verzekeraars met actuariële expertise. Het gaat dan niet alleen om hulp bij toezicht op individuele verzekeraars, benadrukt Leonard Flink, coördinator van de afdeling. 'ARb heeft de regie bij actuariële onderwerpen. We signaleren trends en zetten daarop acties in gang.'

Leonard Flink

Sectoranalyse
ARb verricht onder meer sectoranalyses naar de winstgevendheid van bepaalde verzekeringsproducten. Zo deed de afdeling in 2011 onderzoek naar autoverzekeringen en worden momenteel de WIA-verzekeringen onder de loep genomen. Flink: 'Veel verzekeraars lijden verliezen op deze producten en daarmee is er een risico voor de winstgevendheid van de sector. Op basis van deze onderzoeken kan DNB ingrijpen.'  
 
Identificeren
Een belangrijk onderdeel van een sectoranalyse is benchmarking, stelt Flink. 'We kunnen verzekeraars identificeren die vergeleken met de sector een afwijkend beeld laten zien. Dit is vooral belangrijk wanneer het een negatieve uitschieter is. De kans is vervolgens heel groot dat er een signaal aan de verzekeraar wordt gegeven om maatregelen te nemen.' 
 
Solvency II
Behalve het doen van sectoranalyses heeft ARb een leidende rol bij de Solvency II-voorbereidingen. Bijvoorbeeld bij de beoordeling van interne modellen van verzekeraars, de ORSA’s en het jaarlijkse Solvency II-symposium. Flink: 'Verzekeraars kennen waarschijnlijk nog de Programmaorganisatie Solvency II, die voorheen deze taak had. Sinds 2011 valt dit onderdeel onder ARb.' 
 
Technische voorzieningen
Verder heeft ARb de lead bij het onderzoek naar technische voorzieningen bij verzekeraars, de laatste jaren steevast een toezichtthema van DNB. Elk jaar kijken we naar een specifiek element, geeft Flink aan. 'Dit jaar onderzoeken we de waardering van levensverzekeringen met opties en garanties.' 
 
Natuurkundigen
Bij de afdeling ARb werken ongeveer 25 mensen, waaronder veel actuarissen en econometristen. Sinds kort werken er ook enkele natuur- en scheikundigen. Flink: 'Ook deze mensen zijn gewend om met modellen te werken. Ze kunnen dan ook goed beoordelen of een model van een verzekeraar deugdelijk in elkaar zit.' 
 
Meer informatie

> Terug naar de nieuwsbrief