DNB & de AFM willen verandervermogen van verzekeraars bevorderen

Nieuwsbericht
Datum 9 juli 2013

De toezichthouders starten een onderzoek naar belemmeringen en succesfactoren op weg naar meer duurzaamheid en klantgerichtheid. Aan de hand hiervan willen de toezichthouders de instellingen stimuleren bij het realiseren van de veranderdoelen.

DNB & de AFM willen verandervermogen van verzekeraars bevorderen

Transformatie
In 2012 hebben de AFM en DNB voor het eerst samengewerkt op het gebied van onderzoek naar gedrag en cultuur. Deze samenwerking krijgt nu een vervolg in een gezamenlijk onderzoek naar wat banken en verzekeraars stimuleert én tegenhoudt in hun transformatie tot meer duurzame en klantgerichte organisaties. Centraal staat het verandervermogen oftewel de mate waarin een groep mensen bereid én in staat is om ambities en voornemens te realiseren. Het is de vraag hoe effectief financiële instellingen zijn in het vormgeven van veranderingen en het realiseren van de beoogde effecten. Om deze vraag te beantwoorden, wordt onder meer gekeken naar de cultuur, leiderschap en motivatie binnen een financiële instelling.
 
Noodzaak
Door de financiële crisis zijn de omstandigheden in de financiële sector drastisch veranderd. Zowel op het gebied van omgang met risico’s als de maatschappelijke eisen die aan een duurzaam verdienmodel worden gesteld. Dit staat mede onder invloed van de radicale verandering in de publieke opinie. Banken en verzekeraars moeten zich aan deze fundamentele verandering aanpassen. Veel instellingen hebben stappen gezet in de richting van een duurzame bedrijfscultuur waarin het belang van de klant centraal staat. Maar de praktijk is weerbarstig: veranderen is gemakkelijker gezegd dan gedaan, zo realiseert DNB zich ook.
 
Planning
Na de zomer start bij vijf instellingen een uitgebreid onderzoek naar potentiële stimuli én belemmeringen. Tegelijkertijd vinden gesprekken plaats met instellingen die successen hebben behaald bij de transformatie. Ook doen de onderzoekers literatuuronderzoek en wordt een klankbordgroep opgezet met betrokkenen en deskundigen uit de financiële sector. Het onderzoek wordt naar verwachting eind dit jaar afgerond. Voor 2014 staat een vervolgonderzoek op de agenda. Ook zullen de toezichthouders dan meer informatie over dit onderzoek geven aan alle banken en verzekeraars. 

> Terug naar de nieuwsbrief