EIOPA brengt invoering Solvency II dichterbij

Nieuwsbericht
Datum 9 juli 2013
De Europese toezichthouder EIOPA heeft zijn onderzoek naar de effecten van Solvency II op de langetermijnverplichtingen van verzekeraars afgerond. Het rapport met aanbevelingen is naar de opdrachtgevers gestuurd, de Triloog-partijen. Dat zijn de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad. De voorstellen van EIOPA vormen het startpunt voor verdere onderhandelingen tussen de partijen.
 

EIOPA brengt Solvency II dichterbij

Struikelblok
Het grootste struikelblok in de onderhandelingen over Solvency II is het zogenaamde Long Term Guarantee (LTG)-pakket, waarmee de getoonde volatiliteit van verzekeraars onder Solvency II moet worden gereduceerd. Solvency II kan ongunstig uitpakken voor verzekeraars met veel langetermijnverplichtingen, zoals levensverzekeraars. EIOPA is vorige zomer door de Triloog-partijen gevraagd nader onderzoek te doen naar deze problematiek.
 
Verlichting
Op 14 juni jongstleden zijn de bevindingen naar buiten gebracht. EIOPA heeft dertien scenario’s doorgerekend en doet op basis daarvan een nieuw voorstel voor een pakket maatregelen. Het pakket heeft als uitgangspunten: simpel en transparant, het biedt verzekeraars verlichting waar dat nodig is en het bevordert goed risicobeheer. Vier van de zes eerder voorgestelde instrumenten uit het oorspronkelijke LTG-pakket blijven bestaan, met soms kleine aanpassingen. Dat zijn extrapolatie, de klassieke matching adjustment, de overgangsmaatregelen en de verlenging van de hersteltermijnen. Geschrapt zijn de uitgebreide matching adjustment en de 'counter cyclical premium' (CCP).
 
‘Volatility balancer’
Nieuw in het EIOPA-voorstel zijn de 'volatility balancer' en het 'own funds adjustment mechanism'. De 'volatility balancer' komt in de plaats van de CCP en biedt verzekeraars een permanente opslag op de rentetermijnstructuur. De opslag is minder dan bij eerder geteste instrumenten, maar heeft door een andere berekeningswijze een gunstiger effect op de solvabiliteit van verzekeraars. Deze berekeningswijze, het 'own funds adjustment mechanism', maakt het mogelijk het eigen vermogen te verhogen met het verschil tussen de marktrentecurve en de voor Solvency II aangepaste rentecurve, terwijl balans en kapitaaleisen ongewijzigd blijven.
 
Goede basis
Nu het EIOPA-rapport klaar is, kan de discussie over invoering van Solvency II worden vervolgd. DNB vindt het pakket van maatregelen een goede basis voor verdere onderhandelingen. Solvency II is een solide raamwerk. Het rapport draagt bij aan een spoedige invoering van dit raamwerk.
 
Meer informatie

> Terug naar de nieuwsbrief