Verdienmodellen levensverzekeraars onder druk

Nieuwsbericht
Datum 12 juni 2012

Levensverzekeraars zijn net als banken en pensioenfondsen flink getroffen door de krediet- en schuldencrisis. Daarnaast dalen door verschillende oorzaken de premie-inkomsten. Tegelijkertijd stijgen de uitkeringen aan polishouders. Maarten Gelderman van de afdeling Macroprudentiële Analyse legt uit hoe DNB het aanpassingsvermogen van verzekeraars in de gaten houdt.

Maarten Gelderman

Permanente omslag?
Levensverzekeraars hebben weinig buffers om nieuwe klappen op te vangen, meldt het begin mei verschenen halfjaarlijkse Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) van DNB. Ze kampen al ruim twee jaar met de lage rente, tegenvallende beleggingsopbrengsten, hoge, afgegeven garanties en een sterk krimpende markt. Door deze combinatie zijn de premie-inkomsten voor het tweede jaar lager dan de uitkeringen aan verzekerden. Gelderman: 'De branche moet zich ervan bewust zijn dat dit geen tijdelijk verschijnsel is. Verzekeraars kunnen maatregelen niet uitstellen in de hoop dat de omzet weer terugkeert naar de oude niveaus.' 
 
Krimp
Tal van trends, zoals concurrentie van banken en fiscale veranderingen, veroorzaken de krimp van de markt. 'Banksparen is een belangrijke concurrent geworden voor vermogensopbouw bij een verzekeraar. Verder treft de aangekondigde beperking van de hypotheekrente-aftrek verzekeraars omdat bijvoorbeeld de spaarhypotheek minder aantrekkelijk wordt. Ten slotte is het vertrouwen in verzekeraars nog steeds laag als gevolg van de woekerpolisaffaire', zegt Gelderman. 
 
Kostenreductie
Consolidatie van de verzekeringsmarkt en bedrijven die afslanken, zijn structurele antwoorden op de dalende inkomstenstroom. 'Verdienmodellen uit het verleden zijn niet meer houdbaar', zegt Gelderman. 'Verzekeraars zullen hun vaste kosten verder moeten verlagen om winstgevend te blijven. Daarom letten we scherp op de uitvoering en geloofwaardigheid van kostenreductieplannen. Als verzekeraars hun plannen niet waarmaken, willen we weten waarom ze hun doelstellingen niet halen. Soms stellen we aanvullende eisen aan zo’n plan.'  
 
Noodzakelijke herstructureringen
Ondanks de malaise op de markt voor levensverzekeringen is het aantal fusies en overnames bij verzekeraars nog beperkt. 'Dit is onder meer te wijten aan de nasleep van de woekerpolisaffaire', stelt Gelderman. 'Verzekeraars snuffelen wel aan elkaar, maar het komt niet tot deals omdat er te veel onduidelijkheid is over de afloop van de woekerpolisaffaire. Het is van groot belang dat verzekeraars het met politiek Den Haag afgesproken flankerend beleid onverkort uitvoeren, omdat daarmee ook de weg wordt vrijgemaakt voor noodzakelijke herstructureringen.'  
 
Meer informatie
Zie pagina 34 uit Overzicht Financiële Stabiliteit voorjaar 2012