Snel aanmelden voor geschiktheidstoets

Nieuwsbericht
Datum 12 juni 2012

Verzekeraars die de komende maanden nieuwe commissarissen willen benoemen, moeten snel de meldingsformulieren voor de geschiktheidstoets opsturen. Vanaf 1 juli is de geschikheidstoets voor nieuwe commissarissen immers verplicht. En zonder voorafgaande goedkeuring van DNB is benoeming niet mogelijk.

Wettelijke termijn
De wettelijke termijn voor de toetsing van betrouwbaarheid en geschiktheid van nieuwe commissarissen is 13 weken. Een commissaris die bijvoorbeeld op 1 oktober wordt benoemd, moet begin juli al worden aangemeld. Wordt een commissaris op korte termijn benoemd, dan is dus snelheid geboden. De geschiktheidstoets geldt eveneens voor algemeen bestuursleden van Onderlinge Waarborgmaatschappijen. 

Snel aanmelden voor geschikheidstoets

rong>Zittende commissarissen
Zittende commissarissen ondergaan de toets op het moment van herbenoeming of als ze een andere rol binnen de RvC krijgen. Zij moeten uiterlijk 31 december 2015 getoetst zijn. Bij de vier grootste verzekeraars worden zittende commissarissen nog dit jaar getoetst. 
 
Bestuurdersmonitor
Bij de geschiktheidstoets maken toezichthouders DNB en AFM gebruik van de Bestuurdersmonitor. In de monitor worden de strafrechtelijke, financiële en fiscaal-bestuursrechtelijke antecedenten en de toezichtantecedenten van bestuurders en commissarissen tot maximaal tien jaar opgeslagen. DNB en AFM beheren elk een eigen monitor en wisselen periodiek gegevens uit. De monitor is niet openbaar. Opgenomen bestuurders en commissarissen kunnen wel hun eigen gegevens inzien. 
 
Onderneem tijdig actie
DNB toetst de geschiktheid aan de hand van de schriftelijk aangeleverde informatie, referenten en de informatie die binnen het toezicht bekend is, zoals de Bestuurdersmonitor. Doorgaans wordt de commissaris ook uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Verzekeraars moeten ermee rekening houden dat zij tijdig voor de afloop van de officiële benoemingstermijn actie ondernemen. 
 
Meer informatie