Verzekeraars op schema voor Solvency II

Nieuwsbericht
Datum 12 juni 2012

Nederlandse verzekeraars maken serieus werk van de voorbereidingen op het Europese toezichtsraamwerk Solvency II. Tevreden stellen we vast dat ze over het algemeen op de goede weg zijn. Op welke punten moeten sommige verzekeraars het been nog bijtrekken?

Verzekeraars op schema voor Solvency II

Onderzoek
In maart heeft DNB via een enquête bij verzekeraars onderzocht hoe het staat met de voorbereidingen op Solvency II, het Europese toezichtsregime dat naar verwachting begin 2014 van kracht wordt. Het algemene beeld is dat Nederlandse verzekeraars druk bezig zijn met de voorbereidingen. Bijna alle verzekeraars hebben plannen gemaakt voor nog uit te voeren werkzaamheden. 
 
Sleutelfuncties
Op een aantal punten verwacht DNB nog extra inspanningen. Zo hebben te veel verzekeraars de documentatie rond de vier sleutelfuncties (risicomanagement, actuariaat, compliance en interne auditing) nog niet op orde. Ze hebben bijvoorbeeld het beleid, de bevoegdheden en de procedures onvoldoende gedocumenteerd. 
 
Kapitaalratio’s
Ander aandachtspunt is het inbedden in de lijnorganisatie van het berekenen van kapitaalratio’s die na invoering van Solvency II op kwartaalbasis ingediend moeten worden. Die berekeningen worden nu nog vaak uitgevoerd door projectteams. DNB verwacht dat deze teams hun werkzaamheden snel zullen overdragen aan de daartoe bestemde afdelingen. Die afdelingen hebben dan voldoende tijd om zich de materie eigen te maken.
 
IT-systemen
Veel verzekeraars hebben hun IT-systemen nog niet aangepast aan de vereisten die voortvloeien uit Solvency II. Dat is begrijpelijk omdat sommige specificaties nog niet bekend zijn. Het is verstandig als verzekeraars al wel starten met impactanalyses en voorbereidende activiteiten voor die zaken die al wel bekend zijn. Met die informatie kunnen ze bepalen hoeveel capaciteit nodig is op het moment dat de specificaties bekend zijn en de rekenprogramma’s moeten worden geïmplementeerd.
 
Meer informatie