Cijfers compleet, consistent, plausibel

Nieuwsbericht
Datum 12 juni 2012

Bijna alle Nederlandse verzekeraars zijn verplicht elk kwartaal gegevens te leveren aan de divisie Statistiek & Informatie van DNB. Ook moet een uitgebreide jaarrapportage worden geschreven. 'Verzekeraars moeten veel informatie aanleveren, maar wij geven daar resultaten voor terug', zegt Marc de Vor, hoofd van de afdeling Verzekeraars- en pensioenfondsenstatistiek. 'We proberen de administratieve lasten voor de bedrijven zo veel mogelijk te beperken.'

Marc de Vor

Volgens vast stramien
De informatie die verzekeraars aanleveren, varieert van balansposten en winst- en verliesrekening tot cijfers over de rating van beleggingen en solvabiliteit. De afdeling van De Vor zorgt ervoor dat de verzekeraars de benodigde gegevens volgens een vast stramien én op tijd aanleveren. Vervolgens controleert de afdeling of de cijfers compleet zijn. 
 
Toezicht
Daarnaast houdt de afdeling toezicht op de cijfers. Zijn ze intern consistent? Zijn ze plausibel? 'De cijfers moeten kloppen en up-to-date zijn, anders zijn ze niet bruikbaar', zegt De Vor. 'We zijn geen accountant die alles controleert. Maar als de beurzen bijvoorbeeld in een kwartaal omlaag zijn gedoken en een verzekeraar rapporteert een grote plus op de beleggingen, dan zoeken we dat grondig uit.' Ook voor aparte toezichtsthema’s wordt aanvullende informatie gevraagd.
 
Resultaten voor de sector
DNB verzamelt cijfers per verzekeraar, maar maakt er ook geaggregeerde statistieken van voor de hele sector. De toezichtsafdeling analyseert de cijfers en beoordeelt onder meer welke risico’s een verzekeraar of de sector als geheel loopt. Een groot deel van de jaarcijfers is voor iedereen toegankelijk. Consumenten en aandeelhouders kunnen zien hoe hun verzekeraar het doet. Journalisten, politici en onderzoekers halen er belangrijke informatie uit. De cijfers worden doorgegeven aan het CBS, zodat verzekeraars niet apart hoeven te rapporteren.
 
Vergelijken
Verzekeraars zelf gebruiken de cijfers als benchmark. De Vor: 'Met onze statistieken kunnen ze prestaties vergelijken en zich meten met de concurrenten. Hoe beleggen zij, hoeveel winst maken ze? Vroeger kwamen de verzekeraars naar de inzagekamer bij de Pensioen- en Verzekeringskamer in Apeldoorn. Nu gebeurt het allemaal digitaal.' 
 
Meer informatie