Kosten toezicht omhoog

Nieuwsbericht
Datum 11 juni 2013

Financiële instellingen gaan een grotere bijdrage leveren in de toezichtkosten. De overheidsbijdrage daalt en de bekostigingssystematiek is veranderd. Antwoord op de twee meest gestelde vragen.

Kosten toezicht omhoog

Waarom stijgen de kosten?
Er zijn meerdere redenen. Allereerst is het toezicht vooral door de crisis de afgelopen jaren steeds intensiever geworden. Ook al zetten wij onze capaciteit zo efficiënt mogelijk in, dan nog is een uitbreiding van het uitvoerende toezicht met 10% nodig. De begrote kosten van ons toezicht zijn dit jaar 149 miljoen euro tegen 133 miljoen euro in 2012. Tegelijkertijd daalt de overheidsbijdrage van 26,3 miljoen in 2012 naar 18,8 miljoen over 2013. Gevolg is dat de instellingen een groter deel van de toegenomen kosten moeten betalen: in totaal 130 miljoen euro. Voeg daarbij dat er sinds 1 januari 2013 een nieuwe bekostigingssystematiek is gekomen met de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft). Werd voorheen per sector de overheidsbijdrage bepaald, nu doet de overheid één geldbijdrage voor het toezicht. Ook is de verdeling gewijzigd tussen de sectoren én de onderlinge verdeling tussen de instellingen binnen de sectoren. Daarbij heeft de overheid rekening gehouden met het draagkrachtbeginsel en schaalvoordelen in het toezicht. 
 
Hoeveel stijgen de kosten?
Op dit moment kunnen we nog niet de exacte cijfers per instelling geven, maar wel het kostenplaatje voor de hele sector. De verzekeraars moeten dit jaar met elkaar 36,7 miljoen euro bijdragen. Dat was 29,9 miljoen euro in 2012. Ter vergelijking: de banken dragen dit jaar gezamenlijk 53,5 miljoen euro bij. Dat was 43,2 miljoen euro in 2012. In de eerste week van juli sturen we een brief met factuur naar iedere verzekeraar die bij DNB onder toezicht staat.
 
Meer informatie
Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft)  

> Terug naar de nieuwsbrief