DNB pakt evaluatiepunten op

Nieuwsbericht
Datum 11 juni 2013

Op informatiebijeenkomsten voor verzekeraars moet meer dialoog zijn tussen toezichthouder en sector. Dat is de belangrijkste les van de bijeenkomst voor kleine en middelgrote verzekeraars. DNB neemt de feedback van de verzekeraars ter harte.

Terugkoppeling informatiebijeenkomst

Contact
Ruim tweehonderd kleine en middelgrote verzekeraars (toezichtklasse T1-T3) zijn er. Het toezicht op deze verzekeraars is met de introductie van FOCUS! in 2012 veranderd. Zo hebben kleine verzekeraars (T1-T2) geen vaste accountmanagers en geen periodieke toezichtgesprekken meer. Mede via informatiebijeenkomsten wil DNB het contact onderhouden met deze verzekeraars. Deze bijeenkomsten zijn niet alleen bedoeld voor informatievoorziening maar ook om verzekeraars gelegenheid te geven hun ideeën en vragen aan ons voor te leggen.
 
Persoonlijk
Het is de tweede keer dat we een dergelijke bijeenkomst organiseerden. Deze keer is gekozen voor een plenaire sessie en een aantal workshops over specifieke onderwerpen, zoals risicomanagement, geschiktheidstoetsing en gedrag en cultuur. Die aanpak vonden de circa driehonderd aanwezigen zeer nuttig, zo blijkt uit de evaluatie. Wel is er behoefte om de onderwerpen beter te laten aansluiten op de praktijk van de kleine en middelgrote verzekeraar. Ook willen verzekeraars op de bijeenkomst graag korte, persoonlijke gesprekken met toezichthouders.
 
Dialoog
We willen graag gehoor geven aan de roep om meer dialoog, ook al zijn de mogelijkheden voor één-op-één-gesprekken beperkt op een informatiedag. Daarnaast onderzoeken we of ook andere partijen dan alleen wij presentaties kunnen geven op deze bijeenkomsten.
 
Verzekeringsdag in december
De wensen van de verzekeraars worden meegenomen bij de organisatie van de eerste Verzekeringsdag, op dinsdag 3 december in de RAI in Amsterdam. De Verzekeringsdag komt in de plaats van het Solvency II-symposium en is bedoeld voor alle verzekeraars. Voor de invulling van het programma zijn we benieuwd naar voorstellen van verzekeraars zelf. Suggesties kunnen worden gemaild naar seminar@dnb.nl.
 
Meer informatie
Presentaties informatiebijeenkomst kleine en middelgrote verzekeraars   

> Terug naar de nieuwsbrief