Waardering EIOPA voor DNB-aanpak

Nieuwsbericht
Datum 11 juni 2013

De Europese toezichthouder EIOPA speelt een belangrijke rol bij de harmonisering van het toezicht op verzekeraars. Dit voorjaar bracht een vijfkoppige delegatie van EIOPA een bezoek aan DNB. Rogier Derksen, toezichthouder Internationale verzekeringsgroepen, vertelt over het oordeel van EIOPA over de DNB-aanpak bij internationale verzekeringsgroepen.

Rogier Derksen

Aanjager
De Europese autoriteit is coördinator en aanjager van de invoering van toezichtraamwerk Solvency II. Maar EIOPA is ook betrokken bij de wijze waarop toezichthouders samenwerken. In dat kader bezoeken EIOPA-delegaties regelmatig nationale toezichthouders. In april werd een bezoek gebracht aan DNB. Belangrijke gespreksonderwerpen waren de Colleges, de jaarlijkse bijeenkomsten waar toezichthouders uit diverse landen informatie uitwisselen over een internationale verzekeringsgroep.
 
Tevreden
'EIOPA heeft goed zicht op de Colleges omdat vertegenwoordigers van EIOPA deelnemen aan die bijeenkomsten', zegt Derksen, een van de DNB-gastheren van de EIOPA-delegatie. Omdat Nederland relatief veel internationaal opererende verzekeraars herbergt, is DNB regelmatig lead-toezichthouder bij Colleges. Derksen: 'EIOPA heeft ons feedback gegeven over de Colleges. Over het algemeen zijn ze tevreden met onze aanpak. Dat sluit aan bij onze ambitie om op het gebied van Europees toezicht in de kopgroep te zitten.'
 
FOCUS!
'EIOPA heeft bijvoorbeeld veel waardering voor onze FOCUS!-aanpak', zegt Derksen. 'Deze risicogebaseerde werkwijze wordt nog niet gebruikt voor de internationale activiteiten van verzekeringsgroepen. De Europese autoriteit ziet toepassing van deze aanpak voor verzekeringsconcerns als een verbeterpunt. Dat betekent dat wij de andere nationale toezichthouders gaan vragen data te leveren die passen binnen FOCUS!. Voor verzekeraars is het voordeel dat ze op termijn in verschillende landen door dezelfde bril worden bekeken. Dat maakt het toezicht consistenter en minder versnipperd.'  
 
Gecentraliseerde aanpak
Bij de beoordeling van interne modellen, die grote verzekeraars mogen toepassen in het kader van Solvency II, streeft EIOPA eveneens naar een consistente aanpak. 'Intensivering van de samenwerking leidt ertoe dat de toezichthouders de modellen op dezelfde wijze beoordelen. Hierdoor ontstaat een level playing field voor verzekeraars. Dat maakt het bijvoorbeeld makkelijker voor verzekeraars actief te worden in andere EU-lidstaten', aldus Derksen.

Meer informatie
Het nut van 'Insurance colleges'

> Terug naar de nieuwsbrief