SEPA-ervaringen delen

Nieuwsbericht
Datum 11 juni 2013

Hoe staat het met de aanpak en voorbereidingen op SEPA? De verzekeringsbranche heeft onlangs ervaringen uitgewisseld tijdens een themamiddag.

SEPA: testen en checken

Snel dichterbij
De wettelijk verplichte overgangsdatum van
1 februari 2014 naar IBAN en Europese betaalproducten zoals overschrijving en incasso komt snel dichterbij. Reden om de handen ineen te slaan voor het Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland en het Programmabureau SEPA Nederland van DNB, dat landelijk trekker is van het SEPA-project. Op de gezamenlijk georganiseerde themamiddag werden diverse issues besproken.
 
Nauwe samenwerking
Een succesvolle invoering hangt vooral af van een goede en nauwe samenwerking tussen de verzekeraar en zijn huisbankier en softwareleverancier. Dat was de belangrijkste conclusie van de dag. Die samenwerking is zeker noodzakelijk nu in de praktijk de planningen van deze drie partijen vaak nauw op elkaar aansluiten. Daarbij ligt de regie bij de verzekeraar.
 
Testen, testen en checken
Vertegenwoordigers van grote verzekeraars legden uit hoe SEPA diep ingrijpt in de administraties en het betalingsverkeer van verzekeraars. Testen, testen en checken is hun boodschap. Medewerkers van het programmabureau gaven uitleg over de landelijke invoering en de status van invoering in de verzekeringsbranche. Zij gaven aan dat er nog een flinke sprint nodig is om tijdig gereed te zijn. Betaalvereniging Nederland bracht de aanwezigen op de hoogte over de incasso en de wijze waarop banken hun klanten nauw ondersteunen.

Meer informatie

> Terug naar de nieuwsbrief