Toetsingsgesprek is niet vrijblijvend

Nieuwsbericht
Datum 11 juni 2013

Kandidaat-bestuurders en -commissarissen van verzekeraars moeten een toetsingsgesprek voeren bij DNB. Als ze in dat gesprek niet overtuigend hun geschiktheid kunnen aantonen, houdt DNB de benoeming tegen. 'Wie zijn functie serieus neemt, moet zich bewust zijn van het belang van dit gesprek', zegt AnneMarie Smit, afdelingshoofd Expertisecentrum Toetsingen.

AnneMarie Smit

Diepgaand
Niet elke bestuurder of commissaris onderkent het beoordelende karakter van het toetsingsgesprek, merkt Smit. 'Soms spreken we kandidaten die denken dat het een kennismakingsgesprek is. Handje schudden en dan weer weg. Dan worden ze verrast door alle vragen die we stellen. Dat we zo de diepte ingaan. Logisch, dit is niet vrijblijvend, maar we bekijken of iemand geschikt is voor zijn functie. Een onlosmakelijk onderdeel van de totale toetsingsprocedure.'
 
Accounttoezichthouder
Het toetsingsgesprek vindt plaats bij DNB. Er is iemand aanwezig van het Expertisecentrum Toetsingen en de accounttoezichthouder van de betreffende verzekeraar. Doorgaans duurt het gesprek één tot anderhalf uur. Binnen vier weken volgt een oordeel. In principe vindt bij elke nieuwe functie een gesprek plaats, ook al heeft iemand al een bestuursfunctie in de verzekeringsbranche. Smit: 'Het kan om een bedrijf met heel andere kenmerken gaan. Of het vorige gesprek is alweer een tijdje geleden.'
 
Afgewezen
De ervaring leert dat 15% van de bestuurders wordt afgewezen. Soms is dat onnodig. Het gebeurt geregeld dat bestuurders onvoorbereid het gesprek ingaan en daardoor wezenlijke vragen niet kunnen beantwoorden. 'We vragen bestuurders niet om wetsteksten uit hun hoofd te leren of alle cijfers uit het jaarverslag op te sommen', zegt Smit. 'Maar je moet als toekomstig bestuurder wel weten bij wat voor een bedrijf je gaat werken. Welke producten worden er verkocht? Welke wetgeving is relevant? We hadden een keer een kandidaat-bestuurder op gesprek die blijk gaf de Wft niet te kennen. Ja, dan heb je momenteel niet zo veel in de financiële sector te zoeken.'
 
Cruciale rol
Volgens Smit speelt de voordragende onderneming een cruciale rol in de voorbereiding. Die kan de kandidaat van alle relevante informatie over het bedrijf voorzien. 'Klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het in de praktijk helaas nog niet.'
 
Meer informatie

> Terug naar de nieuwsbrief