ERB: ‘Risicomanagement is niet alleen iets voor een staforganisatie’

Nieuwsbericht
Datum 3 juni 2014

Verzekeraars zijn vanaf dit jaar wettelijk verplicht om een Eigen Risico Beoordeling (ERB) uit te voeren. De ERB is de opvolger van de Own Risk & Solvency Assesment (ORSA). Martin Heuvelmans, CFRO van BNP Paribas Group en Nico Barendse, directeur van VAN Verzekeringen blikken terug en vooruit.

Risk

Wat vindt u het belangrijkste positieve punt van de ORSA?
Heuvelmans: ‘Onze maatschappij krijgt met de ORSA een overzicht van de risico's die wij lopen en wat de impact daarvan is. Het is ook een uitstekend middel om de rest van de organisatie mee te nemen in de risico's en implicaties van ons handelen op deze risico’s en de solvabiliteit. Zo verbetert de ORSA het risicobewustzijn.’

Barendse: ‘Het helpt om proactief over de belangrijkste risico’s van onze organisatie na te denken. De ORSA leidde niet tot het ontdekken van nieuwe risico’s, maar hielp voornamelijk om het (operationele) management bewuster te maken van de impact die bepaalde risico’s kunnen hebben op de organisatie en de noodzaak om hier mee aan de slag te gaan.’

Wat voor inzichten heeft de ORSA opgeleverd?
Heuvelmans: ‘De ORSA heeft ons laten zien welke risico's wij lopen en hoe zij samenhangen met elkaar in combinatie met de gevolgen voor onze solvabiliteitspositie. Ook blijkt onze kapitaalpositie ten opzichte van Solvency I – die op zichzelf al prima is - nog beter. Zo kunnen wij onze strategie uitrollen, rekening houdend met de risico's en onze bereidheid deze risico's te lopen.’

Barendse: ‘De ORSA laat de impact zien die risico’s hebben op de solvabiliteit van de organisatie en de noodzaak om hier proactief mee om te gaan. We kregen inzicht in hoe je door snel en proactief handelen risico’s kunt voorkomen of beheersen. Hierbij is er betrokkenheid nodig van de hele organisatie, risicomanagement is niet alleen iets voor de staforganisatie.’

Zijn er dingen waar jullie nog mee worstelen?
Heuvelmans: ‘Wij moeten nog stappen zetten op het gebied van organisatorische verankering en afstemming. Dit geldt ook voor onze lokale stresstests. Binnen onze grote internationale groep worden wij als frontrunner gezien. Als kleine verzekeraar worstelen we af en toe met die rol. Ook moeten we aandacht besteden aan de efficiëntie van het proces en de ontwikkeling van een local dashboard.’

Barendse: ‘De scenario’s voor de stresstesten baseren we op onze risicoanalyses. Wij worstelen nog met het realistisch kwantificeren van de scenario’s voor de grotere en extreme risico’s.’

DNB heeft ook naar jullie ORSA gekeken en daarover met jullie gesproken. Was dit zinvol?
Heuvelmans: ‘Dit was zeer zinvol omdat je samen met de toezichthouder over ons risicoprofiel van gedachte wisselt. De aanbevelingen van onze toezichthouder - die meerdere ORSA’s ziet - zijn erg belangrijk voor ons. Voor onze maatschappij en DNB is dit relatief nieuw en de openheid van de discussie zal ons verder helpen.’

Barendse: ‘De ORSA is een betrekkelijk nieuw fenomeen. De feedback die we ontvingen op de eerste ORSA die eind 2012 was ingeleverd was vooral formeel/technisch van aard. De feedback bestond uit een min of meer standaard terugkoppeling. De bespreking van eind 2013 was met de toezichthouders zelf en ging meer over de inhoud, zoals waarom voor bepaalde scenario’s was gekozen en hoe de organisatie tegen de uitkomsten daarvan aan keek.’ 

Als u andere verzekeraars een tip zou geven, wat zou die zijn?
Heuvelmans: ‘Hanteer het motto van Nike: Just do It. Begin er gewoon mee en focus op de dingen die er wel zijn in plaats van de dingen die er nog niet zijn. Stap voor stap kom je dan verder met de ERB.’

Barendse: ‘Betrek in het ERB-proces het operationeel management. Maak er geen “rapportje” van dat door de financiële en risicofunctie moet worden opgeleverd. Het is geen traject dat snel doorlopen kan worden. Start op tijd en zorg voor een goede planning.’

> Terug naar de Nieuwsbrief