Goede governance rond toetsvoorziening

Nieuwsbericht
Datum 3 juni 2014

De toetsvoorziening is de actuele waarde van de verzekeringsverplichtingen en is zeer relevant voor de beoordeling van de financiĆ«le gezondheid van verzekeraars. Levensverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars moeten werk maken van de governance rond de modellen waarmee ze de toetsvoorziening berekenen.

Dit blijkt uit een onderzoek dat DNB bij een aantal levensverzekeraars heeft uitgevoerd naar de wijze waarop de technische voorzieningen, en dan met name de toetsvoorziening, worden berekend. DNB heeft hierbij niet alleen gekeken naar de modellen zelf, maar ook naar de governance rond deze modellen.   

De bepaling van de toetsvoorziening is veel complexer van aard dan van de boekwaardevoorziening. De controle van de toetsvoorziening is ook veel moeilijker. Om die reden hecht DNB grote waarde aan een goede governance rond de modellen waarmee deze voorziening wordt berekend. Met name een serieuze validatie van de modellen door een onafhankelijke partij is cruciaal. Dit hoeft overigens niet per se een externe partij te zijn.  

Als de governance rond de toetsvoorziening niet op orde is, dan bestaat het risico dat de verzekeraar de eigen financiĆ«le gezondheid niet goed kan beoordelen.  

Een goede validatie van de modellen kan niet plaatsvinden zonder goede documentatie van deze modellen. Uit het onderzoek blijkt dat deze documentatie niet altijd op orde is. Verzekeraars waar dit voor geldt, moeten dus eerst de documentatie op orde brengen.  

Daarnaast helpt een goede validatie van de modellen waarmee de toetsvoorziening wordt berekend de certificerend actuaris en accountant aanzienlijk bij zijn of haar oordeelsvorming.

De technische voorziening die onder Solvency II gebruikt gaan worden, zullen in grote lijnen gaan lijken op de toetsvoorziening onder Solvency I. Verzekeraars die deze voorziening goed berekenen, zijn dus goed voorbereid op Solvency II.

> Terug naar de Nieuwsbrief