Kort nieuws

Nieuwsbericht
Datum 3 juni 2014

Deze maand aandacht voor:

EIOPA consulteert eerste set aan richtsnoeren  

EIOPA heeft op 2 juni de eerste set aan Solvency II richtsnoeren (‘guidelines’) ter consultatie aangeboden op de website. Belanghebbenden krijgen drie maanden de tijd om te reageren.

De richtsnoeren zijn gericht aan de nationale toezichthouders en van hen wordt verwacht dat zij de richtsnoeren in hun regelgevend kader of toezichtregime opnemen. Op basis van de verordening van EIOPA geldt hiervoor de zogeheten ‘pas-toe-of-leg-uit’-regel (comply-or-explain).

Q&A en Good Practice Kapitaalbeleid kleine verzekeraars

DNB heeft een Q&A en een good practice over kapitaalbeleid voor kleine verzekeraars op Open Boek Toezicht geplaatst. Verzekeraars kunnen deze stukken gebruiken om het kapitaalbeleid zo in te richten dat ze voortdurend aan de wettelijke solvabiliteitsvereisten voldoen, met inachtneming van de wettelijke eisen voor beheerste bedrijfsvoering, waaronder het risicomanagement. U vindt de Q&A en de good practice hier.

Omnibus II van kracht

Op 11 maart is de Omnibus II Richtlijn goedgekeurd door het Europees Parlement. Hiermee werd een belangrijke stap gezet richting Solvency II. Omnibus II is op 22 mei gepubliceerd en is daarmee van kracht. In de Omnibus II Richtlijn worden onder meer de overgangsmaatregelen in verband met de invoering van Solvency II, de rol van de toezichtautoriteit EIOPA, en de behandeling van lange termijn producten van verzekeraars geregeld.

> Terug naar de Nieuwsbrief