Terugkoppeling risicoanalyse FOCUS!

Nieuwsbericht
Datum 3 juni 2014

De terugkoppeling van de risicoanalyse uit FOCUS! naar de verzekeraars is in volle gang. Wat is de stand van zaken? Aan het woord is Irene Koole, toezichthouder bij DNB.

Irene Koole

Wat betekent de terugkoppeling voor de verzekeraars? 
‘We zijn nu bezig de risicoanalyse van DNB, FOCUS! genaamd, aan de middelgrote en grote verzekeraars terug te koppelen. Daarbij maakt DNB duidelijk wat volgens haar de grootste risico’s voor de instelling zijn. We geven inzicht in onze beoordeling van de risico’s en gaan daarover het gesprek aan met de verzekeraars. Maar dat is uiteraard niet het enige. We bepalen of de verzekeraar een plan van aanpak moet maken om deze risico’s te mitigeren. In het terugkoppelingsgesprek is natuurlijk ook ruimte voor feedback. Welke risico’s ziet de instelling zelf? Hier wordt de ORSA van de verzekeraar bij betrokken.’

‘Met de grote verzekeraars hebben we de risicoanalyse al besproken. Bij de middelgrote instellingen haken we in op contactmomenten die we toch al hebben gepland.’

‘Ook geven we uitleg over onze toezichtactiviteiten in de komende tijd. We laten zien waar we in ons toezicht de focus op leggen. Soms zijn dat onderwerpen die de verzekeraar specifiek raken. Maar meestal gaat het om sectorbrede thema’s. En natuurlijk krijgt Solvency II in ons toezicht een steeds prominentere plek. De verschillende onderwerpen van ons toezicht worden steeds meer geïntegreerd in het toezicht onder Solvency II.’  

Kun je hier een voorbeeld van geven?
‘Een goed voorbeeld van de trend om het toezicht steeds meer vanuit Solvency II in te richten is het thematraject “Invoering risicogebaseerd raamwerk”. Daarin bouwen we voort op de recente aanpassingen in de regelgeving die het toezicht al meer in lijn brengen met het risicogebaseerde Solvency II. We beoordelen bijvoorbeeld de risico's in de nieuwe Wft-staat “Organisatie en Risicobeheer” en bekijken of de technische voorzieningen toereikend zijn.’  

‘In 2015 moeten de instellingen reeds de eerste rapportages gaan aanleveren op basis van het Solvency II rapportagekader. DNB wil de sector helpen zich daarop voor te bereiden.’

> Terug naar de Nieuwsbrief