Uitkomsten themaonderzoek Kwaliteit en governance van het risicomanagement

Nieuwsbericht
Datum 13 maart 2012

DNB heeft onderzoek gedaan onder twaalf verzekeraars. Hieruit blijkt dat er bij het risicomanagement nog een flinke kloof gaapt tussen theorie en praktijk. Het bestuur is zich bewust van het belang van een goed functionerend risicomanagement. Maar dat is niet voldoende. Er komt meer bij kijken. Zo schiet de inbedding van het risicomanagement in de organisatie in veel gevallen te kort. Het onderzoek geeft ook voorbeelden hoe het beter kan.

Nieuwsbrief Verzekeren Maart

Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van het themaonderzoek?
Gemiddeld scoren verzekeraars nog onvoldoende. Uiteraard zijn er voorbeelden waar het goed gaat, maar dus duidelijk ook waar het minder goed gaat. Dat geldt voor alle vier de onderdelen van het risicomanagement die DNB onderscheidt. Het risicomanagement valt te verdelen in de algehele risicocultuur, de strategie, de inrichting en de processen. Over het algemeen is de wijze waarop risicomanagement in deze vier onderdelen wordt meegenomen, onvoldoende gestructureerd. De top neemt bijvoorbeeld soms ingrijpende besluiten zonder de afdeling risicomanagement te raadplegen.

Zijn er nog meer zaken voor verbetering vatbaar?
Ja, soms is de risicostrategie en -bereidheid niet of onvoldoende concreet gedefinieerd. Daardoor is het niet mogelijk aan te geven waar de grenzen (risicotolerantie) liggen op operationeel niveau. Uit het onderzoek blijkt ook dat de financiële en niet-financiële risico's apart in kaart worden gebracht. Het ontbreekt dan aan een overzicht van alle risico's die de verzekeraar loopt. Soms is ook onduidelijk wie in het bestuur verantwoordelijk is voor het risicomanagement. Financiële risico's vallen vaak onder de chief financial officer (cfo). Voor andere risico's, zoals het operationeel en integriteitsrisico, is dat niet altijd vastgelegd.

Zijn er goede voorbeelden waar andere verzekeraars van kunnen leren?
Ja, die zijn er zeker ook. Er is bijvoorbeeld een verzekeraar waar rechtstreeks contact is tussen de risicomanagementfunctie en de raad van commissarissen. Om zo risico's onder de aandacht te brengen van de interne toezichthouder.

Wat gaan verzekeraars merken van de DNB-aandacht voor risicomanagement?
Alle verzekeraars ontvangen binnenkort de uitslagen van het onderzoek met een begeleidende brief. Verzekeraars die hebben meegedaan aan het onderzoek ontvangen een verslag waarin ze zichzelf kunnen vergelijken met de gemiddelde scores in de branche.

Meer informatie?
Binnenkort worden op onze website het normenkader en een Q&A gepubliceerd. Houd de website dus in de gaten.