ORSA: de generale repetitie

Nieuwsbericht
Datum 13 maart 2012

Vorig jaar organiseerden we een succesvolle Own Risk and Solvency Assessment-pilot, de zogeheten ORSA-pilot. Die pilot maakte onder andere twee dingen duidelijk. Eén: een ORSA is veelomvattend, rekening houdend met de omvang en complexiteit van de verzekeraar. En twee: voor een goede ORSA zijn meerdere herhalingen nodig. Dit jaar houden we de generale repetitie, zodat we verzekeraars ervaring kunnen laten opdoen. We nodigen alle verzekeraars uit om deel te nemen.

Nieuwsbrief Verzekeren Maart

Wat houdt de generale repetitie in?
Het is belangrijk dat verzekeraars goed voorbereid zijn op de eisen van Solvency II. Daarbij hoort het goed kunnen uitvoeren van een ORSA. De generale repetitie stelt verzekeraars in staat om het doorlopen van het ORSA-proces te oefenen. Bij het uitvoeren van de ORSA kunnen verzekeraars gebruikmaken van documenten van EIOPA en het Verbond van Verzekeraars. Uiterlijk eind dit jaar kunnen deelnemers de resultaten van de repetitie inzenden. Uit de pilot blijkt dat een ORSA minimaal een half jaar doorlooptijd in beslag neemt. Het advies is daarom om op tijd te beginnen.

Waarom is het belangrijk om mee te doen?
Het is belangrijk omdat verzekeraars en toezichthouders tot nu toe weinig ervaring hebben met ORSA’s. En de materie is veelomvattend. We houden dit jaar de generale repetitie en dat is een uitgelezen kans om samen ervaring op te doen. Vooral ook omdat hier nog geen formele consequenties aan verbonden zijn. Consequenties die wel gelden als Solvency II daadwerkelijk van kracht is.

Wat gebeurt er met de ORSA-rapporten die verzekeraars insturen?
We beoordelen de inzendingen op basis van het ORSA-consultatiedocument van EIOPA. Er komt, indien nodig, een schriftelijke terugkoppeling, waarbij we verbeterpunten geven om het proces effectiever te doorlopen. We streven ernaar de reactie in het eerste kwartaal van 2013 te kunnen geven.

Hoe doe ik mee aan de generale repetitie?
Verzekeraars die aan de ORSA-repetitie willen meedoen, kunnen zich aanmelden via orsa@dnb.nl.

Meer informatie