Vernieuwingen bij de sectorbrede risicoanalyse

Nieuwsbericht
Datum 13 maart 2012

Hoe werken in waarde gedaalde staatsobligaties door in kapitaal en liquiditeit van verzekeraars? Wat is het verband tussen de lage rentestand en bedrijfsmodellen van verzekeraars? DNB buigt zich in de maanden februari en maart over deze en talloze andere vragen. We voeren dan een risicoanalyse uit met een scope die ruimer is dan tot nu toe. Doel: focus in het toezicht. Wat betekent dat?

Nieuwsbrief Verzekeren Maart

Gerichte aanpak
Een oog voor risico's is inherent aan alle werkzaamheden van onze toezichthouders, maar gedurende enkele weken bundelen zij al hun kennis en ervaring om samen te komen tot een sectorbreed uitgevoerde risicoanalyse. Die analyse vormt de basis voor een gerichte aanpak van het toezicht in de daaropvolgende periode.

Onderlinge samenhang
Alle onder toezicht staande verzekeraars worden meegenomen in de analyse. Natuurlijk, de risico's waar individuele ondernemingen aan bloot staan, vormen net als voorheen belangrijke bouwstenen voor de analyse. Maar veel meer dan voorheen is de aandacht nu gericht op de onderlinge samenhang tussen die risico's. Dat is een van de lessen uit de kredietcrisis: het risico dat de financiƫle sector loopt, is niet gelijk aan de optelsom van de risico's van alle individuele ondernemingen.

Top-downproces
Het risico kan groter zijn, of kleiner, afhankelijk van de aard van de onderlinge verbanden. Het is een van de redenen om deze analyse als een top-downproces te benaderen. Startpunt wordt gevormd door de relevante macro-economische, maatschappelijke, politieke en financiƫle ontwikkelingen en de systeemrisico's. Die bepalen met elkaar het beeld van waaruit wordt ingezoomd op individuele ondernemingen. Die bepalen de weging van de risico's in bijvoorbeeld bedrijfsmodellen, governance, balans, kapitaal, et cetera.

Meer focus
Wat merkt u hiervan? Bij de kleinere verzekeraars houden we vooral thematisch toezicht. Dat kan betekenen dat zij ons minder vaak zien dan tot nu toe het geval was. Bij grotere verzekeraars intensiveert juist het gesprek. Zo bespreken we meer dan voorheen de onderlinge samenhang tussen de risico's. Zij krijgen daarmee meer inzicht in de criteria die wij hanteren in onze beoordeling. Daarmee kunnen zij dus profiteren van het resultaat van de risicoanalyse. Meer focus, meer thematisch: wij zetten onze capaciteit daar in waar de risico's en maatschappelijke impact het grootst zijn.