Verhoging minimumbedragen garantiefonds

Nieuwsbericht
Datum 13 maart 2012

De minimumbedragen van de garantiefondsen van verzekeraars worden regelmatig verhoogd. Zo groeien deze bedragen mee met de inflatie. Onlangs zijn ze weer aangepast. Welke verzekeraars krijgen hier mee te maken?

Nieuwsbrief Verzekeren Maart

In de Staatscourant
De periodieke verhoging vloeit voort uit Europese kerncijfers. DNB heeft eind januari in de Staatscourant de mededeling gepubliceerd waarin deze regels zijn uitgewerkt en toegelicht. In 2009 zijn de minimumbedragen voor het laatst verhoogd om de inflatie bij te benen.

Kleinere verzekeraars
Jaarlijks wordt op verschillende peildata bepaald of de prijzen cumulatief met 5 procent of meer zijn gestegen. Zodra dat het geval is, worden de minimumbedragen voor het garantiefonds van verzekeraars aangepast. Deze minimumbedragen gelden voor alle verzekeraars. Enkele tientallen kleinere verzekeraars merken iets van deze verhoging als hun beschikbare reserves op of net boven het huidige minimum zitten. Grotere verzekeraars moeten sowieso meer geld reserveren om te voldoen aan de voorschriften voor de vereiste solvabiliteit.

Minimale buffers
Het garantiefonds is het bedrag dat een verzekeraar in kas moeten hebben als minimale buffer. De hoogte van deze buffer wordt in eerste instantie afgeleid van de vereiste solvabiliteit. Het garantiefonds is een derde van de vereiste solvabiliteit. Stel de vereiste solvabiliteit is 15 miljoen euro. De verzekeraar is dan verplicht een garantiefonds van 5 miljoen euro aan te houden.

Risicogerelateerde bedragen
Naast deze bedragen die zijn afgeleid van de vereiste solvabiliteit, gelden verhoogde minimumbedragen voor het garantiefonds. Omdat steeds met stappen van 100.000 euro wordt gewerkt, is de verhoging niet precies 5 procent. De hoogte van de minimumbedragen loopt van 1,3 tot 3,7 miljoen euro. Hoe groter de risico’s zijn, hoe hoger het minimumbedrag. Zo geldt voor levensverzekeraars en autoverzekeraars een minimum van 3,7 miljoen euro. Voor andere verzekeraars gelden lagere bedragen.

Aanvullen voor jaareinde
Verzekeraars hebben zo nodig tot eind van het jaar de tijd om hun reserves aan te vullen. Uit de cijfers over 2012 die DNB begin 2013 ontvangt, moet blijken dat het garantiefonds de vereiste omvang heeft. In individuele gevallen kan DNB al informeren hoe een verzekeraar denkt het garantiefonds aan te vullen.

Meer informatie
Staatscourant: Mededeling DNB van de aanpassing van bepaalde bedragen in het Besluit prudentiële regels Wft aan de inflatie in 2010 en 2011