Meer aandacht nodig bij naleving Sanctiewet

Nieuwsbericht
Datum 12 maart 2013

Een verzekeraar mag geen lading brandstof naar Iran verzekeren. Of een schadeclaim uitkeren aan een terroristische organisatie of persoon. Nederlandse schadeverzekeraars lopen het risico deze bepalingen uit de Sanctiewet te overtreden. 'De processen om dit soort handelingen te voorkomen zijn bij de meeste onderzochte schadeverzekeraars nog niet op orde', zegt Maarten Ligthart, projectleider van het themaonderzoek Naleving Sanctiewet.

Maarten Ligthart

Weer actueel
'De Sanctiewet stamt al uit 1977, maar is sinds 9/11 meer dan ooit actueel', aldus Ligthart. 'De verzekeringssector moet meer aandacht besteden aan de daarmee samenhangende Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Met name schadeverzekeraars. Het bewustzijn over de risico’s van het niet naleven moet omhoog.' 
 
Weerbarstig
Op papier oogt naleving van de Sanctiewet niet ingewikkeld. De EU heeft een sanctielijst met personen en organisaties waarmee geen zaken mogen worden gedaan. Er is een overzicht van goederen en landen waarop embargo’s rusten. 'De praktijk is weerbarstig', weet Ligthart. 'Cliënten die kwaad willen, gebruiken vaak dekmantels: bedrijven met namen die niét op lijsten voorkomen. Je moet dus als verzekeraar diepgaand onderzoeken met wie je uiteindelijk zaken doet en of die persoon op de lijst staat.' 
 
Verantwoordelijkheid
Begin december 2012 organiseerde DNB een seminar. Daar werd de uitkomst gepresenteerd van het onderzoek onder een aantal verzekeraars naar de naleving van de Sanctiewet. Bij twee derde van de onderzochte verzekeraars werden tekortkomingen geconstateerd. Ligthart: 'Dat de processen vaak niet op orde zijn, heeft bijvoorbeeld te maken met de kwaliteit van IT-systemen. Namen matchen kan technisch best lastig zijn. Het is ook een kwestie van verantwoordelijkheid nemen. Soms denkt een verzekeraar dat een intermediair checkt met wie er zaken worden gedaan. Of dat de bank een uitkering tegenhoudt. Maar dat moet de verzekeraar zelf doen. Dat kan ook. Er zijn tevens verzekeraars waar het prima is geregeld.' Inmiddels is DNB een onderzoek gestart onder een volgende groep verzekeraars.
 
Delict
DNB gaat strenger toezien op naleving van de Sanctiewet. Dat kan leiden tot boetes of dwangsommen. Maar dat zou voor verzekeraars niet de voornaamste stok achter de deur moeten zijn, vindt Ligthart. 'Het gaat om het nemen van een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Niet naleven van de Sanctiewet is een economisch delict.' 
 
Meer informatie

> Terug naar de Nieuwsbrief