Waarop gaat DNB controleren bij de gewijzigde Wwft?

Nieuwsbericht
Datum 12 maart 2013

Een van de onderwerpen waar DNB dit jaar naar kijkt bij de themaonderzoeken, is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De wet is begin 2013 op verschillende punten aangepast en DNB gaat nu controleren op de naleving. Vier vragen over de Wwft, die binnen de verzekeringssector alleen geldt voor levensverzekeraars.

Coulanceperiode loopt af

Wat zijn belangrijke aanpassingen
in de wet?
Financiële instellingen, waaronder levensverzekeraars, moeten vanaf nu informatie over hun cliënten actueel houden. Ook moet de identiteit van de zogeheten 'uiteindelijk belanghebbende' altijd geverifieerd worden door de instelling. De belanghebbende is niet altijd de persoon die zich als klant meldt bij de bank of verzekeraar.

Wel kan de verificatie van deze belanghebbende-informatie risicogebaseerd plaatsvinden. Dat houdt in dat de verzekeraar bij hoogrisicoklanten meer informatie moet verkrijgen dan bij laagrisicoklanten. Verder stelt de Wwft nu expliciet dat instellingen alert moeten zijn op ongebruikelijke transactiepatronen en transacties die een hoger witwasrisico inhouden.

Wat moeten levensverzekeraars doen om te voldoen aan de vernieuwde Wwft?
De hierboven genoemde wijzigingen zijn al opgenomen in de DNB Leidraad Wwft uit 2011. Ze moeten daarmee al gangbare praktijk zijn. Deze praktijk is nu in de wet verankerd. De coulanceperiode die aan de verzekeraars is gegeven om aan de bepalingen te voldoen, loopt op 1 april 2013 af.
 
Er zijn ook nieuwe voorschriften voor politiek prominente personen (PEP) in de Wwft. Wat betekent dit voor levensverzekeraars?
Er zijn geen gevolgen voor levensverzekeraars. Conform de nieuwe PEP-voorschriften vallen onder andere buitenlandse politiek prominente personen die in Nederland wonen onder verscherpt cliëntenonderzoek. Maar die voorschriften gelden voor banken, niet voor levensverzekeraars.
 
DNB gaat in de eerste helft van 2013 controleren op de naleving van de Wwft. Hoe ziet dit onderzoek eruit?
We sturen dit voorjaar een vragenlijst naar een aantal levensverzekeraars en banken. Daarin vragen we onder meer of ze hun cliënten en de transacties van hun cliënten voldoende monitoren. En we kijken of instellingen voldoende opmerkzaam zijn op mogelijk ongebruikelijke transacties. Op basis van de antwoorden op de vragen selecteren we een aantal instellingen voor verder onderzoek.
 
Meer informatie

> Terug naar de nieuwsbrief