Hoe werkt het Expertisecentrum Interventie en Handhaving?

Nieuwsbericht
Datum 12 maart 2013

Zodra er een grote kans is op de inzet van formele maatregelen komt het Expertisecentrum Interventie en Handhaving (ECIH) in beeld. 'De praktijk leert dat een mix van informele en formele maatregelen vaak het effectiefst is om het gewenste effect te bereiken', zegt Jan Berndsen, afdelingshoofd van ECIH.

Jan Berndsen

'Wij zijn een multidisciplinair team van juristen en economen die hun sporen zowel binnen als buiten DNB hebben verdiend', vertelt Berndsen, die leiding geeft aan negen medewerkers. 'Iedereen heeft veel ervaring en een bepaalde expertise. Complexe vraagstukken kunnen we vanuit meerdere invalshoeken bekijken. We werken nauw samen met de toezichthouders en andere expertisecentra.' 

SNS Reaal
Het omvangrijke probleemdossier SNS Reaal slokte de afgelopen tijd een groot deel van de capaciteit van het in 2011 opgerichte ECIH op. 'Een aantal medewerkers was hier het grootste deel van hun tijd mee bezig', zegt Berndsen. 'SNS Reaal is een bijzondere zaak. Bovendien is het zeer complex omdat het over een systeemrelevante instelling gaat met een bank-, verzekerings- en vastgoedpoot.' 
 
Probleemdossiers
ECIH raakt op verschillende manieren betrokken bij probleemdossiers. Berndsen: 'We ontvangen de maandelijkse rapportages en we zijn lid van de toetsgroepen waarin problemen worden besproken. Als er een incident is, worden wij daarover geïnformeerd en wordt vaak ons advies gevraagd. Maar we kunnen op eigen initiatief actie ondernemen, bijvoorbeeld op basis van signalen die via andere expertisecentra binnenkomen.'

Crosssectoraal
'We werken crosssectoraal', vertelt Berndsen. 'We kijken mee bij het toezicht op onder meer banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Voordeel is dat we zicht hebben op vergelijkbare problemen bij verschillende soorten instellingen. Problemen als gebrek aan een adequate governance of onvoldoende risicobeheersing kunnen immers bij alle type instellingen voorkomen.'
 
Tijdig
Toegevoegde waarde van ECIH is dat kennis over interventies geconcentreerd is. Berndsen: 'We adviseren toezichthouders hoe zo nodig formele maatregelen kunnen worden ingezet. ECIH heeft veel ervaring met het opleggen van formele maatregelen. Dat is expertise die wij inbrengen. We helpen tijdig en op consistente wijze naar een hoger interventieniveau te schakelen. En we raden toezichthouders aan zo vroeg mogelijk in de interventiestrategie na te denken over de inzet van eventuele formele maatregelen.'

Meer informatie
Informerende brief DNB over SNS Reaal (te lezen is hoe de afdeling Interventie in dit geval heeft gewerkt) 

> Terug naar de nieuwsbrief