DNB biedt ‘good practices’ tegen corruptie

Nieuwsbericht
Datum 4 maart 2014

DNB biedt verzekeraars ‘good practices’ om corruptierisico’s systematisch te analyseren en effectief te bestrijden.

Het DNB-themaonderzoek corruptie 2013 (omkoping en belangenverstrengeling) is afgerond en het vervolgonderzoek belangenverstrengeling 2014 is inmiddels gestart. In het themaonderzoek is een beoordelingskader ontwikkeld en uitgevoerd bij dertien verzekeraars en banken. Dit kader is door DNB opgesteld na uitgebreide raadpleging van de sector, door middel van ronde tafelsessies, interviews en korte questionnaires.

Tijdens het themaonderzoek kwam naar voren dat er behoefte is aan een sectorbrede terugkoppeling van de bevindingen van het onderzoek. Daarnaast was er behoefte aan inzicht in het door DNB opgestelde beoordelingskader ter voorkoming van corruptie door middel van omkoping en belangenverstrengeling. DNB heeft dit beoordelingskader en de verzamelde ‘good practices’ gebundeld in een brochure die u hieronder vindt. 

DNB helpt graag te voorkomen dat financiële instelling betrokken raken bij corruptie. Zo wil de toezichthouder bijdragen aan vertrouwensherstel in de financiële sector.

Voor vragen en/of verdere hulp, kunt u contact opnemen met uw accounttoezichthouder of een e-mail sturen naar de DNB Infodesk via www.toezicht.dnb.nl.

> Terug naar de Nieuwsbrief